skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol

Croeso Cynnes - Canolfan Gymunedol Park Way - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 15/12/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud tu allan i’ch cartref y gaeaf hwn? Ydych chi eisiau sgwrs neu baned o de?

P’un a ydych chi’n chwilio am rywbeth i chi a’r teulu ei wneud neu os ydych chi eisiau man cynnes a chroesawgar i gael sgwrs a lluniaeth, mae llawer o leoedd ledled Conwy sydd eisiau cynnig “Croeso Cynnes” i chi yn ystod misoedd y gaeaf.

Bydd y lleoliadau yn gynnes, diogel a chyfeillgar lle gallwch chi dreulio amser yn gyffyrddus yn darllen, astudio neu sgwrsio ag eraill. Bydd rhai lleoedd yn cynnig gweithgareddau a gwasanaethau eraill fel Wi-Fi am ddim.
# Croeso Cynnes