skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Lleoedd Cynnes - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 12/01/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Os ydych chi’n cael trafferth cadw’n gynnes neu’n teimlo bod angen cwmni arnoch chi, beth am ymweld â’ch llyfrgell leol y gaeaf hwn? Dewch i fwynhau cyfleusterau’r llyfrgell, darllen llyfr, defnyddio’r cyfrifiadur, darllen y papurau lleol neu ymuno â’n grwpiau, clybiau a gweithgareddau dysgu niferus sydd ar gael i blant ac oedolion. Mae gennym ddiodydd poeth ar gael trwy gydol misoedd y gaeaf a bydd ein holl weithgareddau yn ail-agor yr wythnos hon ar ôl dathliadau’r Nadolig. Peidiwch â bod yn oer y gaeaf hwn, dewch i ymuno â ni!