skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

I Chi a'ch Plentyn Bach - WRECSAM

Diweddariad diwethaf: 02/02/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

5 sesiwn hwyliog a chyfeillgar gall newid eich bywyd
Mewn dim ond pum sesiwn, cyffrous I a hwyliog a 90 munud byddwch yn dysgu sut i wylio, gwrando, deall as adeiladu eich perthynas a ch plentyn
Gallwn hefyd helpu eich baban i fagu hyder as yu ei allu i ddeall a chyfleu teimladau
GALLWCH HEFYD GWRDD A RHIENI ERAILL A CHAEL LLAWER O HWYL!!