skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 17/02/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Gwaith Gwynedd yn cynnig cyngor ac arweiniad am ddim, cefnogaeth 1:1 a mentora i helpu trigolion Gwynedd dod o hyd i waith ac hyfforddiant / cyfle gwirfoddoli i waith.