skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Ysgol Brynrefail - Cynllun Croesawu Bwydo o'r Fron - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 16/07/2024
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ysgol Uwchradd. Mae'r lleoliad yma’n rhan o Gynllun Croesawu Bwydo ar y Fron. Mae'r cynllun yn annog ac yn cefnogi merched i fwydo ar y fron tra'ch bod chi allan. Mae Cynllun Croesawu Bwydo ar y Fron wedi'i sefydlu i nodi safleoedd sy'n deall ac yn cefnogi anghenion mamau sy'n bwydo ar y fron a'u babanod.