skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam - Sesiwn Galw Heibio - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 21/02/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam - Sesiwn Galw Heibio
Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad mewn perthynas â gofal plant a chostau gofal plant; gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant i Gymru, pethau i’w gwneud; iechyd plant; diogelwch plant; bwlio; ymddygiad; magu plant; a llawer mwy.

Mae cyngor a chymorth cyfeillgar ar gael i helpu:
- rhieni i gael mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, gan gynnwys rhieni plant anabl a phlant ag anghenion arbennig;
- rhieni i wella eu hyder a’u gwytnwch

Rydym yn wasanaeth â Sicrwydd Ansawdd ac wedi ennill Gwobr Ansawdd Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn 2021.