skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Ymddiriedolaeth Gofalwyr - Canolfan Dementia - Sesiwn Galw Heibio - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 21/02/2024
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Canolfan Dementia yn dod i’r Canolbwynt Iechyd! Bob Dydd Llun i Dydd Mercher, mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn dod â’u sesiynau arbenigol i Wrecsam.

Darparu: Llwybr cefnogi'r cof, cefnogaeth emosiynol, cefnogaeth grŵp hyfforddi, cefnogaeth gan gymheiriaid, gwybodaeth a chyngor.

Sesiwn Galw Heibio
Yn Yr Hwb Lles Wrecsam bob Dydd Llun-Dydd Mercher o bob mis 9:00 y.b - 3:00 y.p

#Dementia