skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol

Ymddiriedolaeth Gofalwyr - Canolfan Dementia - Sesiwn Galw Heibio - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 23/08/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Canolfan Dementia yn dod i’r Canolbwynt Iechyd! Bob dydd Llun i ddydd Iau, mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn dod â’u sesiynau arbenigol i Wrecsam.

Sesiwn Galw Heibio
Yn Yr Hwb Lles Wrecsam bob Dydd Mawrth-Dydd lau o bob mis 9:15 y.b - 3:45 y.p