skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

Advicelink Cymru (Rhith Cyngor ar Bopeth) - Sesiwn Galw Heibio

Diweddariad diwethaf: 23/08/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Advicelink Cymru (Rhith Cyngor ar Bopeth) - Sesiwn Galw Heibio
Dydd Mercher
9:30 - 12:00

Galwch heibio i'r Hwb Lles a siarad 'wyneb yn wyneb' â chynghorydd o Cyngor ar Bopeth gan ddefnyddio ein iPads a gliniaduron.

Mae Cyngor ar Bopeth Wrecsam yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim ar unrhyw fater a ddaw i ni.

Mae gennym gynghorwyr arbenigol sy’n rhoi arweiniad ar faterion mwy cymhleth fel problemau ariannol, ymholiadau budd-daliadau, ymholiadau ynni.