skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Mid-Career Review webinars - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 20/03/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gweminarau Adolygu Canol Gyrfa yn rhoi cyfle i bobl dros 50 oed
fyfyrio ac ystyried eu hanghenion at y dyfodol. Maen nhw’n darparu
cyfeiriadau a gwybodaeth gynorthwyol am waith, llesiant a chyllid a fydd
yn caniatáu iddyn nhw wneud penderfyniadau gwybodus, dod yn fwy
hyderus a chydnerth, a chymryd camau i greu dyfodol cadarnhaol
Gellir mynychu’r gweminarau am ddim ac maen nhw’n para awr.

I gael gwybod mwy ac i gofrestru ar gyfer gweminar Adolygu Canol Gyrfa, ewch i www.bitcni.org.uk/mcrwales.