skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Clwb Boccia WYTHNOSOL - Wrecsam - Cyfleoedd Dydd i Oedolion

Diweddariad diwethaf: 22/02/2024
Cyfleoedd Dydd i Oedolion
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Boccia, sy'n cael ei ynganau fel 'Botsia', yn gamp Baralympiadd a gyflwynwyd ym 1984. Mae'r chwaraewyr yn taflu, cicio new'n defynyddio ramp i daflu pêl i'r cwrt gyda'r nod o fod yr agosaf i gyrraedd y bêl 'jack'

DYDD LLUN WYTHNOSOLDydd Llun, 10:0am -11:30am
Hwb Lles, Wrecsam