skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Wrecsam 2023 taith gerdedd r gyfer Dementia - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 23/08/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Codi arian ar gyfer Wrecsam Cyfeillgar i Ddementia - cefnogi grwpiau a gweithgareddau lleol.

Dewch i ymuno â thîm Wrecsam Cyfeillgar i Ddemntia ar eu taith gerdded flynyddol a chynnig eich cefnogaeth i breswylwyr Wrcsam sy'n byw gyda dementia ar hyn o bryd.

Mae hon yn daith gerdded hamddenol ar eich cyflymder eich hun - cofiwch wisgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer y tywydd ym Mhrydain!

Bydd y daith yn oddeutu 2 filltir o hyd.