skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Ffair Iechyd MEC - Cyfle Gwirfoddoli - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 20/03/2024
Digwyddiad
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i'n cefnogi yn ein ffair Iechyd Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig

AMCAN: Cynorthwyo gyda threfnu, rhedeg a gwerthuso Ffair Iechyd flynyddol MEC yn effeithiol.
CYFRIFOLDEBAU
Bydd llawer o rolau gwahanol i wirfoddolwyr ac yn seiliedig ar eu diddordeb, byddwn yn ceisio ffitio’r rôl i’r unigolyn. Mae'r rhestr ganlynol yn amlinellu rhai o'r cyfrifoldebau y gall pob gwirfoddolwr eu dewis.
• Cynorthwyo stondinwyr cyn ac yn ystod y digwyddiad
• Desg Cofrestru Manning
• Cwrdd a chyfarch ymwelwyr a'u cyfeirio at stondinau/mannau priodol
• Cyfeirio ymwelwyr i weithdai, cyflwyniadau a sesiynau blasu yn ystod y digwyddiad
• Tywys ymwelwyr i wiriadau iechyd y tu mewn a thu allan i Neuadd y Sir
• Os yn bosibl, helpu'r rhai sydd ag anawsterau iaith trwy gyfieithu a chyfieithu ar y pryd
• Dosbarthu holiaduron gwerthuso a chynorthwyo ymwelwyr i'w llenwi os oes angen
• Cyfeirio ymwelwyr at ‘Gorneli Gwerthuso’