skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cyflwyniad i’r perimenopos a’r menopos - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 10/10/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Cyflwyniad i’r perimenopos a’r menopos 🧠
Yn rhan o Ddiwrnod Menopos y Byd ar Ddydd Mercher 18fed Hydref, mae’n bleser gennym gynnig sesiwn ar-lein am y Perimenopos a’r Menopos.
Bydd ein hyfforddwr arbenigol yn esbonio’r arwyddion, symptomau, bioleg a strategaethau hunangymorth, yn ogystal ag ateb cwestiynau.
Llenwch y ffurflen i gadw eich lle, os gwelwch yn dda! https://forms.office.com/e/7BJVnAZg4J