skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Digwyddiad Demetia Wrecsam ac Ymgyrch Gwrando - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 11/10/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y digwyddiad yn galluogi pobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr di-dâl sy'n cefnogi pobl i fyw gyda dementia, gweithwyr proffesiynol a grwpiau/ sefydliadau cefnogi i ddod ynghyd mewn u lle i ddysgu am gefnogaeth dementia o amgylch Wrecsam a thrafod pa gefnogaeth maen nhw'n deimlo sydd ei angen yn benodol yn Wrecsam drwy'r ymgyrch gwrando.