skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dathlwch a Dyrchafwch – Hanes Pobl Dduon Cymru 365 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 10/10/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Digwyddiad 365 Hanes Pobl Dduon Cymru

Bwyd o bedwar ban byd!
Am ddim, croeso i bawb!

10am i 12pm: Gweithgareddau celfyddydol amlddiwylliannol ac amlieithog i blant.

1pm i 5pm: Perfformiadau a gweithgareddau i bawb.

Victoria Bailey – Lleisydd
Tony Cordoba – Cerddoriaeth Sbaeneg
Sacapulidoras – Dawns Affricanaidd
Duo Plus – Deuawd Sioe Gerdd Pwyleg
Yasmine Latkowski – Cerddoriaeth Arabaidd a Rhyngwladol
Krishnapriya Anand – Dawns Werin Indiaidd
Cymdeithas Merched Tsieineaidd Gogledd Ddwyrain Cymru – Dawns Tsieineaidd
CLPW CIC- Bom Dia Cymru – Stondin grefftau
Tony Star, Funk MC, Hdee a Persona
Diolch i gefnogaeth gan ein ffrindiau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, NEWCC – Cydlyniad Cymunedol Gogledd Ddwyrain Cymru, CLPW CIC Cwmni Buddiannau Cymunedol Race Council Cymru, Hanes Pobl Dduon Cymru, Cymru Wrth Hiliol, HUB Amlddiwyllianol Gogledd Cymru