skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Noson Gomedi Tŷ Pawb - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 10/10/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ymunwch â ni ar nos Wener 13eg o Hydref 2023 am noson o gomedi stand-yp gan rai o gomedïwyr teithiol gorau’r DU!

Tocynnau: £10 >>> Noson Gomedi Tŷ Pawb // Tŷ Pawb Comedy Night (Hydref/October) Tickets, Fri 13 Oct 2023 at 19:30 | Eventbrite

Drysau: 7.30pm

Act gyntaf: 8.00pm

16+