skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gŵyl y Caws Bach - 31 Awst & 1 Medi 2024 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 05/03/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

🧀Ar dydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 1 Medi, bydd Gŵyl y Caws Bach Caerffili yn digwydd yng nghanol tref Caerffili ar ffurf digwyddiad cerdd gyda nifer o ardaloedd cerdd ar hyd Cardiff Road a Chanolfan Siopa Cwrt y Castell, yn ogystal â phrif lwyfan ym Maes Parcio’r Twyn. Bydd y digwyddiad yn gartref i gerddorion lleol a phrif gerddorion ynghyd â nifer o stondinau bwyd a diod. Bydd gweithdai cerddoriaeth, sesiynau crefft a reidiau ffair bach i’r plant hefyd.