skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Tîm Lles Cymunedol: - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 25/03/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Adferwch Eich Cydbwysedd Mewnol:
Siwrnai rymusol yn cynnwys Technegau Rhyddid Emosiynol (EFT) i'ch helpu chi ymdopi'n effeithiol â straen, delweddu dan arweiniad sy’n rhyddhau tensiwn ar unwaith a phrofiad hyfryd wedi'i ysbrydoli gan Reiki lle byddwch chi’n ymlacio’n llwyr. Bydd y siwrnai’n gorffen â melodïau mwyn powlenni canu crisial a fydd yn eich cofleidio chi â llonyddwch, ac yn eich helpu chi i ollwng gafael ar eich pryderon. Mae eich lles chi’n bwysig!