skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Chin Up Cardiff Ltd - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 22/04/2024
Digwyddiad
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gwmni sydd â chenhadaeth i gefnogi Goroeswyr Trais Rhywiol. Rydym yn cynnal sesiynau misol yn hollol rad ac am ddim lle rydym yn gwneud yoga/gemau bwrdd/teithiau cerdded a.y.b. i ddod â goroeswyr at ei gilydd fel nad oes angen iddynt ymdopi ar ben eu hun. Yn ogystal, rydym yn ceisio ymgyrchu yn erbyn rhai cyfreithiau sy'n atal preifatrwydd dioddefwyr