skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Cynulliad Gofalwyr Di-dâl Caerdydd a’r Fro 2 Hydref 2024 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 10/06/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Diolch i gefnogaeth Cyngor Trydydd Sector Caerdydd, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro a Llais byddwn yn cynnal ail Gynulliad Gofalwyr Di-dâl Caerdydd a’r Fro ar Faes Criced Gerddi Sophia ar 2 Hydref 2024.

Eleni rydym yn bwriadu newid fformat y Cynulliad i ganiatáu i LLEISIAU gofalwyr di-dâl ddod drwodd yn fwy ac rydym yn bwriadu cynnal gweithdai gyda gwahanol sefydliadau i ganiatáu i hynny ddigwydd.

Yn yr un modd â gwasanaeth y llynedd, rydym wedi neilltuo llawer o'r diwrnod a'r rhan fwyaf o'r lleoedd sydd ar gael i Ofalwyr Di-dâl o bob rhan o'r rhanbarth, felly os hoffech fynychu, llenwch y ffurflen cofrestru llog isod ac fe welwn ni chi yno.

https://forms.gle/n537DRYd1thzey2j9