skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Ffair y Gaeaf Coed Duon - 23 Tachwedd 2024 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 18/06/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dewch draw i Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Coed Duon, ar ddydd Sadwrn 23 Tachwedd i brofi hwyl a chyffro’r Nadolig!

P’un a ydych chi’n dymuno prynu anrheg Nadolig gynnar i chi eich hun neu’n chwilio am anrheg unigryw ar gyfer rhywun arbennig, gallwch grwydro o gwmpas detholiad bendigedig o stondinau bwyd a chrefft, yn ogystal â’r ystod wych o siopau annibynnol a brandiau’r stryd fawr. Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle delfrydol i chi gychwyn ar eich siopa Nadolig chi.

Bydd digonedd o adloniant i’r teulu cyfan gyda dewis eang o reidiau ffair, yn ogystal â chymeriadau stryd a sioeau stryd Nadoligaidd! Bydd Cyngor Tref Coed Duon yn cynorthwyo’r digwyddiad gyda phrif lwyfan dan ei sang gyda grwpiau, dawnswyr a chantorion lleol i chi deimlo ysbryd yr ŵyl.

Bydd sled Siôn Corn a Band Pibau a Drymiau yn dod i fyny’r Stryd Fawr yng Nghoed Duon ar gyfer cynnau goleuadau’r Nadolig am 4.30pm!

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM!