skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Chwarae yn y Parc, Dydd Iau, 11am-2pm, Awst 7fed, Parc Morgan Jones, Caerffili CF83 1AB - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 17/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol!

Dewch draw i ddigwyddiad chwarae yn y parc, mynediad agored, am ddim i rieni a phlant chwarae gyda’i gilydd.

Bydd celf a chrefft, chwarae anniben, gemau awyr agored, ac ardal chwarae i blant bach babanod. Bydd gweithgareddau’n ceisio bod yn gynhwysol ar gyfer pob angen.

#ChwaraeynyParc