skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Chwarae yn y Parc, Dydd Iau, Awst 27ain, 11am-2pm, Maes Sioe Coed Duon, Coed Duon NP12 1HY - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 17/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dewch draw i ddigwyddiad chwarae yn y parc, mynediad agored, am ddim i rieni a phlant chwarae gyda’i gilydd.

Bydd celf a chrefft, chwarae anniben, gemau awyr agored, ac ardal chwarae i blant bach babanod. Bydd gweithgareddau’n ceisio bod yn gynhwysol ar gyfer pob angen.

#ChwaraeynyParc