skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng, Ambiwlans Odessa - Cludiant

Diweddariad diwethaf: 21/06/2024
Cludiant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng yn mynd â chleifion sy’n gymwys yn feddygol o bob rhan o Gymru i ac o’u hapwyntiadau meddygol mewn clinigau ac ysbytai, mae hyn yn cynnwys:

- Apwyntiadau cleifion allanol;
- Triniaeth Dialysis ac Oncoleg;
- Canolfan Ddydd a chlinigau seico-geriatrig;
- Derbyniadau a rhyddhau cynlluniedig gan gynnwys trosglwyddiadau rhwng ysbytai.