skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

CwmpasOT - Gweithdy Clai Cyfeillgar i Ddementia - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 09/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ymunwch â ni ar gyfer Sesiwn Flasu yn Llys Minton
10fed Medi 10-12

Mae Cwmni Buddiant Cymunedol CwmpasOT yn gyffrous i’ch gwahodd i sesiwn flasu arbennig yn Llys Minton, Oddi ar Heol Mercia, Tremorfa, Caerdydd CF24 2TL, ar y 10fed o Fedi 2024.
Byddwn yn cynnal gweithdy gweithgareddau lle gall cyfranogwyr archwilio eu creadigrwydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau therapiwtig. Dyma gyfle gwych i unigolion sy'n byw gyda dementia, eu teuluoedd, a gofalwyr brofi manteision ein rhaglenni a chysylltu â’n cymuned gefnogol.

Peidiwch â cholli’r digwyddiad cyffrous hwn! Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.