skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

CwmpasOT - Caffi Cof gyda Home Instead - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 03/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ymunwch â Ni am Sesiwn Blasu yn Eglwys Fethodistaidd Penarth!
9fed o Fedi
10-12

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol CwmpasOT yn eich gwahodd yn gynnes i unigolion sy'n byw gyda dementia, eu teuluoedd, a'u gofalwyr i sesiwn blasu arbennig yn Ystafell 1, Eglwys Fethodistaidd Penarth, Bro Morgannwg, CF64 2EX

Byddwn yn cynnal gweithdy clai lle gall cyfranogwyr archwilio eu creadigrwydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau therapiwtig. Mae hyn yn gyfle gwych i brofi manteision ein rhaglenni a chysylltu â'n cymuned gefnogol.

Peidiwch â cholli'r digwyddiad cyffrous hwn! Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno.