skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

CwmpasOT: Sesiwn Gweithgaredd Galw Heibio Dementia yn ASDA Bae Caerdydd! - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 03/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol CwmpasOT yn eich gwahodd yn gynnes i unigolion sy'n byw gyda dementia, eu teuluoedd, a'u gofalwyr i sesiwn blasu arbennig ar y 19eg o Awst yn ASDA - Bae Caerdydd Ferry Road Retail Park, Caerdydd CF11 0JR o 10am i 2pm.

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltiol gan gynnwys gweithdy clai, ysgogiad synhwyraidd, ysgogiad gwybyddol, a gweithgaredd corfforol. Mae'n gyfle gwych i brofi manteision ein rhaglenni a chysylltu â'n cymuned gefnogol.

Peidiwch â cholli'r digwyddiad cyffrous hwn! Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno.