skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwersyll Athletau - Dyddiadau Lluosog - Awst 2024 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 17/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Gwersyll Athletau yn Hwb Athletau BSC - Oakdale am 9yb-3yp. £11.66 y dydd, y plant.

Dydd Mawrth 13, Dydd Mercher 14, Dydd Iau 15, Dydd Mawrth 20, Dydd Mercher 21, Dydd Iau 22.

I gadw lle, defnyddiwch yr ap Dull Byw Hamdden.

Dim ond hyn a hyn a leoedd sydd ar gael - Rhaid cawd lle/talu ymlaen llaw cy mynd. Rhaid i rieni lenwi ffurflen ganiatiad cyn i'w plant gymryd rhan. Mae chwaraeon caerffili yn cadw'r hawl i ganslo'r sesiynau hyn ar fyr rybudd oherwydd tywydd garw.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a 01443863072 o davies30@caerffili.gov.uk