skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Llantwit Major Emergency Services Fun Day - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 10/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Digwyddiad Diwrnod Hwyl i’r Teulu Gwasanaethau Brys y Fro Wledig yn cael ei gynnal eleni ar:

Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024 10am - 4pm yng Ngorsaf Gwasanaethau Brys Llanilltud Fawr, Heol Llanmaes, Llanilltud Fawr, CF61 2XD.

Bydd y gwasanaethau brys wrth law i ateb cwestiynau ac ymgysylltu â’r gymuned leol yn y digwyddiad, gydag arddangosiadau ac arddangosiadau’n cael eu cynnal.

Galwch draw i ddarganfod mwy am y gwaith amhrisiadwy mae'r gwasanaethau brys yn ei wneud i gadw'r gymuned yn ddiogel