skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

RHIFAU BACH YN NATUR @Minera lead Mines - 23/07/2024 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 19/07/2024
Digwyddiad
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

RHIFAU BACH YN NATUR - GROUNDWORK NORTH WALES - Gweithgareddau awyr agored i rieni a'u plant i gael hwyl gyda rhifau!
Sesiynau ar themau fel y tywydd, bywyd gwyllt, coed a planhigion, celf y tir a mwy. #GweithgareddauHafWrecsam2024

Sesiynau am ddim, wedi'u hariannu'n llawn, ar gyfer rhieni/gofalwyr a'u plant.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly rhiad archedbu lle