skip to main content
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cyfle Cymru — Gwasanaeth Di-Waith | Powys

Diweddariad diwethaf: 16/09/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Mentoriaid Cyfoedion Cyfle Cymru yn helpu’r rhai sydd ar y cynllun i fagu hyder, gan roi cymorth i gael mynediad i hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad gwaith.
Rydym yn helpu pobl a effeithir gan gamddefnyddio sylweddau a / neu gyflyrau iechyd meddwl i ennill y sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i’r byd gwaith.

Beth allai Cyfle Cymru ei gynnig?
- Cefnogaeth un-i-un gan Fentor Cyfoedion

Mae ein Mentoriaid Cymheiriaid yn tynnu ar eu profiad eu hunain o gamddefnyddio sylweddau, adfer, a / neu gyflyrau iechyd meddwl. Maent yn deall yr hyn yr ydych yn mynd drwyddo, a gallent fod gyda chi pan fyddwch yn wynebu profiadau newydd.
- Cefnogaeth arbenigol a chyfleoedd
- mynediad i gymwysterau a hyfforddiant
- cyfle i roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned
- cyfleoedd profiad gwaith go iawn
- help i chwilio a gwneud cais am swyddi
- cymorth sy’n parhau ar ôl i chi fynd i waith, hyfforddiant neu addysg er mwyn eich cynorthwyo i setlo.