skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb ar ôl ysgol

Clawdd Offa Kids Club Ltd - Clwb ar ôl ysgol

Diweddariad diwethaf: 22/07/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 04/02/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 40 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn fenter Gymdeithasol Gymunedol sy'n cynnig Brecwast (7.45 am-9am) a Chlwb Ar Ôl Ysgol (3pm - 6pm) i blant sy'n mynychu Ysgol Clawdd Offa..
Rydym yn casglu'r plant o'r dosbarth ar gyfer y babanod, mae'r Juniors yn dod o'r dosbarth i'r clwb eu hunain.
Pan fyddant yn cyrraedd, byddant yn cael byrbryd amser te iach. Rydym yn cynnig bwydlen 4 wythnos sy'n cylchdroi, gyda dewisiadau amgen ar gyfer unrhyw anghenion deietegol.
Rydym yn cynnig ffrwythau neu fyrbryd iach i'r plant ac yn darparu dŵr drwy gydol y nos iddynt.
Rydym yn gweithredu darpariaeth chwarae rhydd dan arweiniad plant gyda llawer o adnoddau'n cael eu cynnig. Rydym hefyd yn annog y plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau iach, megis chwaraeon tîm ac unigol lle y gallwn.
Mae ein staff i gyd yn unigolion brwd gyda llawer o brofiad, cymwysterau a diddordebau ac rydym ar gael i ateb unrhyw gwestiynau pellach a allai fod gennych.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Ar hyn o bryd dim ond darpariaeth amser tymor y gallwn ei gynnig ond rydym yn edrych i ymestyn hyn yn y dyfodol i gynnig darpariaeth wyliau.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 15:00 - 18:00
06:45 - 09:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
06:45 - 09:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
06:45 - 09:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
06:45 - 09:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00
06:45 - 09:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.50 per Awr
  • £4.50 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
N/A
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
mae'r staff yn siarad Saesneg yn bennaf ond yn gallu siarad ychydig o Gymraeg. Mae staff yn cael eu harchebu ar hyfforddiant Cymraeg i wella eu Cymraeg.
Yes