skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Rhoose Parent and Toddler Group - Community Centre - Rhoose - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Diweddariad diwethaf: 21/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

COVID-19 UPDATE SEPTEMBER 2021: THIS GROUP IS CURRENTLY CLOSED, WE HOPE TO REOPEN IN THE NEW YEAR. PLEASE CONTACT FOR FURTHER INFORMATION.

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!

Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch dwyieithog.

Wrth fynd i'r grŵp Rhieni a Phlant Bach bydd eich plentyn yn cael cyfle i:

- fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau bach newydd
- dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd adref
- chwarae gyda phob math o degannau
- gwrando ar storïau
- chwarae gyda thywod a chla
- a joio!