skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 43 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Garddio

  Trosolwg Mae'r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno fel partneriaeth gyda ReSource Wales yn eu lleoliad yn Ninbych. Dewch draw i ddysgu sgiliau garddio gyda thiwtor cyfeillgar mewn amgylchedd croesawgar. Cynnwys Yn ystod y cwrs hwn bydd dysgwyr yn gweithio yn ein gerddi cymunedol a’n perllan yn dysgu...
    03300 580845
 • Advance Brighter Futures - Sesiwn Galw Heibio

  Advance Brighter Futures - Sesiwn Galw Heibio Dydd Mercher Wythnosol 9:00 - 13:00
    01978 298110
 • Advicelink Cymru (Rhith Cyngor ar Bopeth) - Sesiwn Galw Heibio

  Advicelink Cymru (Rhith Cyngor ar Bopeth) - Sesiwn Galw Heibio Dydd Mercher 9:30 - 12:00
    01978 298110
 • Age Connects Cardiff & Vale Information and coffee morning.

  Age Connects Cardiff & Vale are a charity who support older adults in the local community. Our aim is to provide help, support and companionship for age 60+. We provide befriending, and shopping services to lonely and isolated people within the community. Come along to our information and coffee ...
    07562469813
 • Age Cymru - Sesiwn galw heibio Wrecsam

  Cefnogaeth a gwybodaeth
    01978 298110
 • Bore Coffi I Bobl Dros 50 - Wrecsam

  Coffi a sgwrs
    01978 298110
 • Bwyta'n Gall Cynilo'n Well!

  Mae Bwyta'n Gall - Cynilo'n Well yn sesiwn awr sy'n ystyried ffyrdd a fwyta'n iach, defnyddio cynhwysion or cwpwrdd a rhoi awgrymiadau ar gyfer arbed arian wrth siopa bwyd. Rhaid archebu lle o flaen llaw.
    01492 577 449
 • Clwb Boccia - Wrecsam

  Clwb Boccia Coffi a Sgwrs Dydd Llun, Wythnosol, 10:-11:30 Hwb Lles, Wrecsam
    01978 298110
 • Clwb Dominos - Wrecsam

  Chwarae Dominos Dydd LLun 13;30 - 15:30 Wythnosol
 • Clwb Dydd Iau

  Hoffem eich croesawu chi i’r Clwb Dydd Iau newydd, lle gallwch fwynhau diod, darn o gacen, ymlacio, chwarae gemau bwrdd, sgwrsio a chwrdd â phobl newydd! Bydd yn dechrau ddydd Iau 13 Gorffennaf gydag ymweliad gan Making Sense, a fydd yn rhannu eu casgliadau atgofion gyda ni, er mwyn ein helpu i...
    01492 577449
 • Cyfle Newydd

  Rydym wrthi'n chwilio amgrwpiau ac unigolion o'r gymuned fyddarddall i weithio gyda ni ar brosiect cyffrous sydd ar ddod
    caitlin.kennedy@eleni.cymru
 • Cymunedau am Waith - Wrecsam

  Gwybodaeth a chefnogaeth
    01978 298110
 • Cyymorth i Deuluoedd o Wcráin - Sesiwn Galw Heibio

  Cyymorth i Deuluoedd o Wcráin - Sesiwn Galw Heibio 2ail & 4ydd Dydd Mawrth o bob mis 12:00 - 15:00
    01978 298110
 • Dementia Friendly Flying Experience Sessions at The National Botanic Garden of Wales

  The sessions will run from 10.30am – 11.30am where you will have the opportunity to meet birds of prey and if you would like, have a go at flying one yourself. At 11.30am there is a 45 minute flying show you can watch. Then you are free to enjoy the rest of the National Botanic Garden at no...
    07444177818
 • Digwyddiad i'r hen a'r ifanc

  Ymunwch â’r Tîm Lles Cymunedol a Home-Start Conwy am fore o hwyl, ble gall yr hen a’r ifanc gymysgu.
    01492 577449
 • Diwrnod Encilio Meddwl gyda Symudiad Meddwl

  Diwrnod Encilio Ystyriol gyda Symudiad Meddwl ar ddydd Sadwrn 04/03/2023 o 10-4pm I archebu ffoniwch 01446 773831
    01446 773831
 • Dy Le Di - Sesiwn Galw Heibio

  Dy Le Di - Sesiwn Galw Heibio
    01978 298110
 • Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd

  Mae Gwaith Gwynedd yn cynnig cyngor ac arweiniad am ddim, cefnogaeth 1:1 a mentora i helpu trigolion Gwynedd dod o hyd i waith ac hyfforddiant / cyfle gwirfoddoli i waith.
 • Gobaith Galeri

  Community heritage and culture events
    gobaithgg@gmail.com
 • Godfod Cynnes - Hwb Lles Wrecsam

  Dewch i gymdeithasu, gyda mynediad i Gemau, Lluniaeth, Sqwrs Gyfeillgar. Gweithgareddau Gwyddonia Ystafell Synhwyraidd - angen archebu
    01978 298110
 • Grŵp Celf Enfys - Marchwiel

  Dewch i archwilio eich ochr artistig. Mae ein Grŵp Celf Enfys yn cyfarfod yn wythnosol Dydd Iau yn Neuadd Piercy Marchwiel• 10:30am -12:30pm Mae pob sesiwn yn £7.50 ac yn cynnwys te neu goffi wrth gyrraedd
    01948 830730
 • Grŵp Celf Enfys - Penley

  Dewch i archwilio eich ochr artistig. Mae ein Grŵp Celf Enfys yn cyfarfod yn wythnosol Dydd Mawrth yng Nghanolfan Enfys (Rainbow Centre) Llannerch Banna• 9:30am – 11:30am Mae pob sesiwn yn £7.50 ac yn cynnwys te neu goffi wrth gyrraedd
    01948 830730
 • Grwp Cymorth Profedigaeth

  Mae Grwpiau Cymorth Profedigaeth yn hafan i unrhyw un sy'n mynd drwy brofedigaeth ac yn lle ichi gwrdd o phobol eraill sy'n deall eich teimladau.
    07947 937996
 • Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig - Wrecsam

  Cefnogaeth a gwybodaeth
    01978 298110
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam - Sesiwn Galw Heibio

  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam - Sesiwn Galw Heibio Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad mewn perthynas â gofal plant a chostau gofal plant; gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant i Gymru, pethau i’w gwneud; iechyd plant; diogelwch plant; bwlio; ymddygiad; magu plant; a llawer mwy. Mae cyngor a...
    01978 298110
 • GWYL GERDDED WRECSAM 2023

  9 diwrnod o gerdded am DDIM yn archwilio harddwch a hanes G.Dd Cynru Dyffryn Dyfdrdwy
    01978 292015
 • Home Start - Baby Massage Course

  5 week baby massage course run by one of our IAIM instructors Spend quality time with your baby learning baby massage techniques and connecting with other parents
    01978 366660
    07503993885
 • KIM Inspire - Wrecsam sesiwn galw heibio

  We help and inspire people to improve their mental health through engagement with group led activities throughout Flintshire and Wrexham.
    01978 298110
 • Llun Hapus (Grŵp wedi'i arwain gan gyfoedion ar gyfergofalwyr di-dâl) - Sesiwn Galw Heibio Wrecsam

  Mae'r grŵp cyfeillgar hwn a arweinir gan gymheiriaid ar gyfer gofalwyr di-dâl. Rhoi cyfle i chi wneud cyfeillgarwch, cysylltu ag eraill sy'n deall y rôl ofalu,tra'n rhannu sgyrsiau o ddiddordeb. Cymerwch seibiant i chi a'ch lles.
    01978298110
 • Mid-Career Review webinars

  Mae gweminarau Adolygu Canol Gyrfa yn rhoi cyfle i bobl dros 50 oed fyfyrio ac ystyried eu hanghenion at y dyfodol. Maen nhw’n darparu cyfeiriadau a gwybodaeth gynorthwyol am waith, llesiant a chyllid a fydd yn caniatáu iddyn nhw wneud penderfyniadau gwybodus, dod yn fwy hyderus a chydnerth, a...
    07793 443893
 • Nightingale House Hospice Midnight Walk

  Nightingale House Hospice Midnight Walk Saturday 24th June 2023 £20, Registration from 9pm, Walk starts at midnight, Llwyn Isaf Wrexham. REGISTER NOW!
    01978 314292
 • Prestatyn & Meliden Warm Hubs Warm Spaces ‘Keep Warm – Keep Well’

  Prestatyn & Meliden Warm Hubs Initiative
    Lisa Fearn
 • Rhydwaith Cefnogi Pobl Fyddar - Wrecsam

  Sesiynau galw heibio wythnosol Dydd Mawrth 10:00 - 12;00
 • Ruabon Coffee Morning

  Meet every Wednesday morning for a coffee, tea and biscuit stop by and have a chat No booking is required just turn up
 • Safonau Gwasanaeth Wrecsam - Sesiwn ar Dechnoleg

  Sesiwn ar Dechnoleg Dydd Iau Wythnosol 13:00 - 15:00
    01978 298110
 • Sgwrs Artist: Emyr Prys Jones

  Sgwrs gydag Emyr Prys Jones, artist sy'n fwyaf adnabyddus am ei waith gwydr lliw sy'n ymddangos mewn sawl lleoliad o gwmpas Gogledd Cymru gan gynnwys Theatr y Stiwt yn Rhos ac Eglwys y Plwyf, Brymbo.
    01978 292144
 • Stwna a Sgwrsio

  Ymunwch â ni yn Rhandir Cymunedol Dwygyfylchi am baned, sgwrs a stwna i ddathlu Wythnos Tyfwyr
    01429 577449
 • Taith Gerdded Hanes y Gogarth

  Mae hon yn daith gerdded 3 milltir o amgylch ochr ddwyreiniol y Gogarth. Byddwn yn edrych ar y storïau tu ôl i’r beddi, ac yn dychwelyd i’r ffynhonnau bythol y Gogarth, y ddwy sydd â chwedlau gwych i’w datgelu. RHAID CADW LLE
    01492 577449
 • Tim Gwella iechyd (BCUHB) - Wrecsam Sesiwn Galw Heibio

  Tim croesawgar a chyfeillgar. Lle i gymdeithasu a chlywed am gyfleoedd iechyd a lles yn Wrecsam
    01978 298110
 • Tuesday Cuppa & Chatter

  Join us every week for a cuppa and cake or biscuit at Newbridge Memo at our free coffee morning, with access every week to arts & crafts, puzzles, games and toys. For all ages! Come along for a chat with friends and family, to meet new people and have a lovely cuppa! No need to book, just come...
    01495 366931
 • WCBC Porth Cymorth Tai - Galwch i mewn Wrecsam

  Porth Cymorth Tai gwybodaeth
    01978 298110
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr - Canolfan Dementia - Sesiwn Galw Heibio

  Sesiwn Galw Heibio 2ail & 4ydd Dydd Mawrth o bob mis 9:15-12:15
    01978 298110

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.