skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 28 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • 5 Ways to Arthritis Wellbeing

  INFORMATION SESSION: 5 Ways to Arthritis Wellbeing Thursday – 17 August 2023 Online via Teams 10.30 am – 11.30 pm Join us with Sian Davies and Emily Parry, both practising Health Improvement Practitioner within the Community, and discover Five Ways to Wellbeing, what it means and how small...
    cymru@versusarthritis.org
 • 5K Your Way

  A support group with a difference. People living with cancer are being encouraged to move more as part of an initiative called 5k Your Way, Move Against Cancer (www.5kyourway.org). This initiative is delivered by MOVE Charity. The Cwmbran 5k Your Way, Move Against Cancer group invites those...
    cwmbrangroup@5kyourway.org
 • Armed Forces Community Carol Service

  Come along and support Scotty’s Little Soldiers – a charity that helps children and young people across the UK... People in Wrexham are being urged to come along and sing their hearts out when the city hosts its first ever Armed Forces Community Carol Service this December! The free event will...
 • Brymbo Heritage Open Day

  Sunday 24th September 11am - 4pm Come along and join us at Brymbo Heritage Site for our next Open Day. The event is free and open to everyone. Guided Tours Refreshments Stalls Heritage Project
    0800 772 0981
 • Canu a Gwenu

  Codi canu, codi’r enaid. Dim côr! Criw sydd wrth eu bodd yn mwynhau hen gerddoriaeth o'n gorffennol!
    01492 577 449
 • Craft Fair - Erlas Victorian Walled Garden

  Saturday 30th September 10am to 2pm Refreshments Crafts Craft Demonstrations To book a table contact: 01978 265058
    01978 265058
 • CUBE (Community United Barry 4 Everyone)

  CUBE (Community United Barry 4 Everyone) is looking for your support and help. CUBE has invited an independent researcher Mark Jones to come along to talk to the community on Wednesday 12th and Thursday 13th July. As we have identified 3 areas of possible growth for CUBE and as you know our...
    07801 978676
 • Cyflwyniad i’r perimenopos a’r menopos

  Cyflwyniad i’r perimenopos a’r menopos 🧠 Yn rhan o Ddiwrnod Menopos y Byd ar Ddydd Mercher 18fed Hydref, mae’n bleser gennym gynnig sesiwn ar-lein am y Perimenopos a’r Menopos. Bydd ein hyfforddwr arbenigol yn esbonio’r arwyddion, symptomau, bioleg a strategaethau hunangymorth, yn ogystal ag...
    info@thelittlelearningcompany.co.uk
 • Dathlwch a Dyrchafwch – Hanes Pobl Dduon Cymru 365

  Digwyddiad 365 Hanes Pobl Dduon Cymru Bwyd o bedwar ban byd! Am ddim, croeso i bawb! 10am i 12pm: Gweithgareddau celfyddydol amlddiwylliannol ac amlieithog i blant. 1pm i 5pm: Perfformiadau a gweithgareddau i bawb. Victoria Bailey – Lleisydd Tony Cordoba – Cerddoriaeth Sbaeneg Sacapulidoras –...
    01978 292093
 • Digwyddiad Demetia Wrecsam ac Ymgyrch Gwrando

  Bydd y digwyddiad yn galluogi pobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr di-dâl sy'n cefnogi pobl i fyw gyda dementia, gweithwyr proffesiynol a grwpiau/ sefydliadau cefnogi i ddod ynghyd mewn u lle i ddysgu am gefnogaeth dementia o amgylch Wrecsam a thrafod pa gefnogaeth maen nhw'n deimlo sydd ei...
    01978 298608
 • Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf Bargod - 9 Rhagfyr 2023

  Ymunwch â’r digwyddiad Facebook swyddogol, yma. Bydd Bargod yn dod yn fyw ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr, wrth i’r dref gynnal ei ffair Nadoligaidd flynyddol. Bydd stondinau Nadoligaidd, adloniant a reidiau ffair yn dod â’r fflach Nadoligaidd ychwanegol hwnnw i’r dref, gan gynnig gwledd go iawn i...
    02920 880011
 • Free Education Programme for Patients (EPP) courses on a wide variety of conditions

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Gweithdy Gwneud Torch Sir Ddinbych

  Hoffwn ni wahodd rhieni a gofalwyr plant ag anghenion ychwanegol, anableddau, niwroddargyfeirio neu bryderon iechyd meddwl i ddod i un o’n sesiynau ymlaciol AM DDIM ar gyfer creu torchau Nadolig/Yule. Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 10yb-12yp 🎄 Halkyn Castle Woods (Sir y Fflint) NEU 🎄 Pafiliwn Rhewl,...
    07766831857
 • Gweithdy Gwneud Torch Sir y Fflint

  Hoffwn ni wahodd rhieni a gofalwyr plant ag anghenion ychwanegol, anableddau, niwroddargyfeirio neu bryderon iechyd meddwl i ddod i un o’n sesiynau ymlaciol AM DDIM ar gyfer creu torchau Nadolig/Yule. Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 10yb-12yp 🎄 Halkyn Castle Woods (Sir y Fflint) NEU 🎄 Pafiliwn Rhewl,...
    07766831857
 • Gweithgareddau i Oedolion ag Anableddau Dysgu-Conwy Connect

  Rydym yn hwyluso ac yn cynllunio ystod o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu sy'n byw yng Nghonwy.
    Meloney@conwy-connect.org.uk
 • Head4Arts - Arty Parky Parc Cyfarthfa

  10:30yb – 3:00yp Dydd Sadwrn 7 October Parc Cyfarthfa Brecon Rd, Merthyr Tydfil CF47 8RE Byddwch yn greadigol a mwynhau’r awyr agored - Mwynhewch fynd am dro yn y parc a chwilio am frigau, dail, moch coed a hadau i helpu greu celfwaith mawr, awyr agored. Digwydd celf am ddim i'r teulu - gallwch...
    01495 400 211
 • Launch of South Asian Heritage Month

  It is an opportunity for everyone to appreciate the countries in South Asia and learn new things about their heritage. The month was established to honor and celebrate South Asian history and culture.
    02921 321073
 • Marchnad Nadolig Fictoraidd

  Marchnad Nadolig Fictoraidd 07.12.2023 12-8pm Amrywiaeth o stondinau Perfformwyr Stryd Carnifal Fictoriadd ...A MWY! Mynediad am ddim
    events@wrexham.gov.uk
 • MEC Health Fair

  OBJECTIVE: Assist with the effective organisation, running and evaluation of the annual MEC Health Fair. RESPONSIBILITIES There will be many different roles for volunteers and based on their interest, we will try and fit the role to the individual. The following list outlines some of the...
    02921 321073
 • MeTime Sessions - Carers Wales

  Our Me Time sessions in Wales are a series of online activities to support your wellbeing. Activities range from practical advice on carers' rights and caring to emotional and physical wellbeing sessions like mindfulness and dance, to creative opportunities like crafting and cooking. Sessions...
 • Moving and Handling: Practical guidance for Parents and Informal Carers - Cardiff

  Do you help to care for someone living in the Cardiff community (family member or friend) and need a little bit of moving and handling guidance? Do you want to know about some safer manual handling methods when assisting a person to move; or what equipment is available? If you answered yes to...
    02920871111
 • Moving and Handling: Practical guidance for Parents and Informal Carers - Cardiff

  Do you help to care for someone living in the Cardiff community (family member or friend) and need a little bit of moving and handling guidance? Do you want to know about some safer manual handling methods when assisting a person to move; or what equipment is available? If you answered yes to...
    02920871111
 • North Wales Postcard Fair

  The North Wales Postcard Club invite you to join us at the Llandudno Postcard Fair,on 17th August 2024 at the Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE. Open 10am to 4pm. Admission £2. On-site, free carpark. Easy access. Light refreshments. Organized by the...
    01244 813214
 • Noson Gomedi Tŷ Pawb

  Ymunwch â ni ar nos Wener 13eg o Hydref 2023 am noson o gomedi stand-yp gan rai o gomedïwyr teithiol gorau’r DU! Tocynnau: £10 >>> Noson Gomedi Tŷ Pawb // Tŷ Pawb Comedy Night (Hydref/October) Tickets, Fri 13 Oct 2023 at 19:30 | Eventbrite Drysau: 7.30pm Act gyntaf: 8.00pm 16+
    01978 292093
 • Parti Nadolig!

  Ymunwch â ni am fins pei a diod boeth - tra'n mwynhau caneuon a charolau Nadoligaidd gyda'r corrach ‘Ellie the Elf’.
    01492 577449
 • The Body Hotel: Self-Compassion Spaces

  We are The Body Hotel, a Wales-based and international social enterprise company prioritising arts health and wellbeing initiatives. After a successful NHS Staff wellbeing movement programme, we have received further funding from Arts Council Wales and Health Education and Improvement Wales for...
    thebodyhotelteam@gmail.com
 • Vale: A Yw’n Werth Chweil?

  Ymunwch â ni ar gyfer dangosiad o’r rhaglen ddogfen Vale? A Yw’n Werth Chweil? Pum artist yn y rheng flaen yn erbyn troseddau amgylcheddol gwaethaf Brasil. Dewch i weld perfformiadau theatr a cherddoriaeth, gwyliwch y ffilm am sut mae artistiaid Brasil yn ymateb i drychineb amgylcheddol waethaf...
    01978 292093
 • Voices for Peace - an evening of music

  Voices for Peace - an unforgettable evening of musical enchantment at St Giles, Wrexham for World Peace Day (23rd September) featuring the incredible “Guitar” George Borowski, the mesmerising Igloo Hearts and Wrexham Community Choir. This magical evening, to be held in St Giles will feature an...
    info@wrexhamchoir.co.uk

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.