skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 41 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Garddio

  Trosolwg Mae'r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno fel partneriaeth gyda ReSource Wales yn eu lleoliad yn Ninbych. Dewch draw i ddysgu sgiliau garddio gyda thiwtor cyfeillgar mewn amgylchedd croesawgar. Cynnwys Yn ystod y cwrs hwn bydd dysgwyr yn gweithio yn ein gerddi cymunedol a’n perllan yn dysgu...
    03300 580845
 • Advanced Brighter Futures - Sesiwn Galw Heibio

  Advanced Brighter Futures - Sesiwn Galw Heibio Dydd Mercher Wythnosol 9:00 - 13:00
    01978 298110
 • Advicelink Cymru (Rhith Cyngor ar Bopeth) - Sesiwn Galw Heibio

  Advicelink Cymru (Rhith Cyngor ar Bopeth) - Sesiwn Galw Heibio Dydd Mercher 9:30 - 12:00
    01978 298110
 • Age Connects Cardiff & Vale Information and coffee morning.

  Age Connects Cardiff & Vale are a charity who support older adults in the local community. Our aim is to provide help, support and companionship for age 60+. We provide befriending, and shopping services to lonely and isolated people within the community. Come along to our information and coffee ...
    07562469813
 • Age Cymru - Sesiwn galw heibio Wrecsam

  Cefnogaeth a gwybodaeth
    01978 298110
 • Arty Parky

  Ydych chi’n edrych am rywbeth i’ch teulu ei wneud yn ystod hanner tymor? Mae’r ateb gan Celf ar y Blaen: chwiliwch am eich esgidiau glaw, gwisgwch amdanoch yn cynnes ac ymunwch ag Arty Parky. Yn ystod Arty Parky caiff teuluoedd eu gwahodd i chwilio am ddeunyddiau naturiol yn y parc, tebyg i...
    01495 400 211
 • Bore Coffi I Bobl Dros 50 - Wrecsam

  Coffi a sgwrs
    01978 298110
 • Clwb Dominos - Wrecsam

  Chwarae Dominos Dydd LLun 13;30 - 15:30 Wythnosol
 • Coach Trip - Great Yarmouth

  Would you like to visit new places and explore new places? We like to organise coach trips through the year to give people the chance to go on holiday in the company of others, in an easy organised trip. This time we'll be visiting Great Yarmouth and it's Sandy beaches on the South East Coast of ...
    07814524586
 • Cymunedau am Waith - Wrecsam

  Gwybodaeth a chefnogaeth
    01978 298110
 • Cyymorth i Deuluoedd o Wcráin - Sesiwn Galw Heibio

  Cyymorth i Deuluoedd o Wcráin - Sesiwn Galw Heibio 2ail & 4ydd Dydd Mawrth o bob mis 12:00 - 15:00
    01978 298110
 • Dewch i Goginio

  Dewch i Goginio Mae'r cwrs coginio ymarferol 6 wythnos am ddim yn canolbwyntio ar fwyd, maeth a sgiliau coginio ymarferol mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch 03000 859625
    03000 859625
 • Diwrnod Encilio Meddwl gyda Symudiad Meddwl

  Diwrnod Encilio Ystyriol gyda Symudiad Meddwl ar ddydd Sadwrn 04/03/2023 o 10-4pm I archebu ffoniwch 01446 773831
    01446 773831
 • Dy Le Di - Sesiwn Galw Heibio

  Dy Le Di - Sesiwn Galw Heibio
    01978 298110
 • Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd

  Mae Gwaith Gwynedd yn cynnig cyngor ac arweiniad am ddim, cefnogaeth 1:1 a mentora i helpu trigolion Gwynedd dod o hyd i waith ac hyfforddiant / cyfle gwirfoddoli i waith.
 • Gobaith Galeri

  Community heritage and culture events
    gobaithgg@gmail.com
 • Godfod Cynnes - Hwb Lles Wrecsam

  Dewch i gymdeithasu, gyda mynediad i Gemau, Lluniaeth, Sqwrs Gyfeillgar. Gweithgareddau Gwyddonia Ystafell Synhwyraidd - angen archebu
    01978 298110
 • Gofalwyr di-dâl yn Cysylltu dros Goffi

  Ydych chi'n ofalwr di-dâl, yn gofalu am rywun sy'n byw ym Mro Morgannwg? Gwrdd â gofalwyr di-dâl eraill. Siarad dros de prynhawn, a Chlywed am ffyrdd y gallwch ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth naill ai er eich diddordeb naill neu i gefnog'ir person rydych chi'n gofalu amdano.
    01446 704851
 • Grwp Cymorth Profedigaeth

  Mae Grwpiau Cymorth Profedigaeth yn hafan i unrhyw un sy'n mynd drwy brofedigaeth ac yn lle ichi gwrdd o phobol eraill sy'n deall eich teimladau.
    07947 937996
 • Gwaith Gwynedd Digwyddiad Recriwtio

  Digwyddiad recriwtio ar gyfer swyddi hefo Cyngor Gwynedd.
 • Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig - Wrecsam

  Cefnogaeth a gwybodaeth
    01978 298110
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam - Sesiwn Galw Heibio

  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam - Sesiwn Galw Heibio Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad mewn perthynas â gofal plant a chostau gofal plant; gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant i Gymru, pethau i’w gwneud; iechyd plant; diogelwch plant; bwlio; ymddygiad; magu plant; a llawer mwy. Mae cyngor a...
    01978 298110
 • Hyfforddiant Cylchol

  Hyfforddiant Cylchol Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle: https://tinyurl.com.circuit-training-hub
 • KIM Inspire - Wrecsam sesiwn galw heibio

  We help and inspire people to improve their mental health through engagement with group led activities throughout Flintshire and Wrexham.
    01978 298110
 • Lleddfu Straen

  Lleddfu Straen Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch 03000 859625
    03000 859625
 • Lleoedd Cynnes - Llyfrgell Cefn Mawr

  Os ydych chi’n cael trafferth cadw’n gynnes neu’n teimlo bod angen cwmni arnoch chi, beth am ymweld â’ch llyfrgell leol y gaeaf hwn? Dewch i fwynhau cyfleusterau’r llyfrgell, darllen llyfr, defnyddio’r cyfrifiadur, darllen y papurau lleol neu ymuno â’n grwpiau, clybiau a gweithgareddau dysgu...
    01978 820938
 • Llun Hapus (Grŵp wedi'i arwain gan gyfoedion ar gyfergofalwyr di-dâl) - Sesiwn Galw Heibio Wrecsam

  Mae'r grŵp cyfeillgar hwn a arweinir gan gymheiriaid ar gyfer gofalwyr di-dâl. Rhoi cyfle i chi wneud cyfeillgarwch, cysylltu ag eraill sy'n deall y rôl ofalu,tra'n rhannu sgyrsiau o ddiddordeb. Cymerwch seibiant i chi a'ch lles.
    01978298110
 • Mid-Career Review webinars

  Mae gweminarau Adolygu Canol Gyrfa yn rhoi cyfle i bobl dros 50 oed fyfyrio ac ystyried eu hanghenion at y dyfodol. Maen nhw’n darparu cyfeiriadau a gwybodaeth gynorthwyol am waith, llesiant a chyllid a fydd yn caniatáu iddyn nhw wneud penderfyniadau gwybodus, dod yn fwy hyderus a chydnerth, a...
    07793 443893
 • Pa Ffordd Nawr?Caerffili

  Ydych chi erioed wedi gofyn i chi'ch hun beth ddylwn i ei wneud nawr? Ymunwch â ni ar 24ain Ebrill 2023 yn Canolfan Hamdden Caerffili a chymryd eich camau cyntaf tuag at ddod o hyd i'r yrfa i chi! Bydd amrywiaeth o gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn bresennol, a byddan nhw'n cynnig amrywiaeth ...
 • Pole Twisters Christmas Party

  Awesome performances by Leo and Marvin from The Chocolate Men Please arrive in fancy dress, think Grinch and Santa Free skate hire included or bring your own Bring your own booze because only light refreshments and cups are provided, please drink responsibly at our dance studio.
    info@poletwisters.co.uk
 • Prestatyn & Meliden Warm Hubs Warm Spaces ‘Keep Warm – Keep Well’

  Prestatyn & Meliden Warm Hubs Initiative
    Lisa Fearn
 • Prestatyn a Gallt Melyd Canolfannau Clyd a Chynnes ‘Cadw’n Gynnes – Cadw’n Iach’

  Dewch draw i ymuno â thrigolion eraill mewn lle cynnes a diogel i fwynhau gweithgareddau, derbyn cyngor a chael lluniaeth AM DDIM.
    Prestatyn Town Council
 • Rhydwaith Cefnogi Pobl Fyddar - Wrecsam

  Sesiynau galw heibio wythnosol Dydd Mawrth 10:00 - 12;00
 • Safonau Gwasanaeth Wrecsam - Sesiwn ar Dechnoleg

  Sesiwn ar Dechnoleg Dydd Iau Wythnosol 13:00 - 15:00
    01978 298110
 • Soup 4 the Soul sessions - Thriving Communities CIC

  Come and join us throughout March for our weekly Soup 4 the Soul Sessions. They're a great place to meet new people and make new friends in the community whilst enjoying a tasty hot bowl of Soup and freshly baked roll. The sessions will include a chance t participate in our mindfulness,...
    07864056919
 • South Asian Heritage Month

  Educating and celebrating South Asian Heritage Month
    Sujatha Thaladi
 • Tim Gwella iechyd (BCUHB) - Wrecsam Sesiwn Galw Heibio

  Tim croesawgar a chyfeillgar. Lle i gymdeithasu a chlywed am gyfleoedd iechyd a lles yn Wrecsam
    01978 298110
 • Tuesday Cuppa & Chatter

  Join us every week for a cuppa and cake or biscuit at Newbridge Memo at our free coffee morning, with access every week to arts & crafts, puzzles, games and toys. For all ages! Come along for a chat with friends and family, to meet new people and have a lovely cuppa! No need to book, just come...
    01495 366931
 • WCBC Porth Cymorth Tai - Galwch i mewn Wrecsam

  Porth Cymorth Tai gwybodaeth
    01978 298110
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr - Canolfan Dementia - Sesiwn Galw Heibio

  Sesiwn Galw Heibio 2ail & 4ydd Dydd Mawrth o bob mis 9:15-12:15
    01978 298110

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.