skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 26 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Bore Coffi Ffrindiau Lles Caerffili

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i ffrindiau Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    laura.brosnan.james@gavo.org.uk
 • Cerdded Balch Pop-i-Fyny 2022

  Bydda'r Prosiect Sir Gaerfyrddin LGBTQ+ yn dathlu Mis Balchder gan dalu cerdded yn Parc Caerfyrddin. Byddwn ni yn dalu digwyddiad Balch Pop-i-Fyny hefyd ar y dydd, sydd yn mynychu gan sefydliadau LGBTQ+ ac ei gefnogwyr. Bydd y Cerdded Balch yn cael ei dalu yn y gof o Kate Rees nee Boyt.
    01554227540
 • Coffee and Crafts

  Come and join us for a fun filled coffee morning to help raise awareness for Dementia UK. Bargoed Community Centre is a safe, warm and welcoming environment and it's a great place to chat, make new friends and meet new people whilst enjoying a tea/coffee and a tasty treat. We will have arts and...
    LouiseEdwards@platfform.org
 • Copy: Ann Brankley Dance Classes

  Social dance for beginners covering Ballroom, Latin American, Salsa and Rock'n'Roll. Every Wednesday 7 until 8 pm at Blaina Community Centre.
    01495 290888
    07719 946940
 • Cwrdd a'r Tim Cyflogaeth Adfywio Cymunedol Caerffili - @ Abertysswg Community Centre

  Dywedwch wrthym beth hoffech ei weld yn eich ardal chi! A allech chi fod yn well eich byd? Ydych chi'n hawlio'r budd-daliadau cywir? Gall ein tim cyflogaeth eich cefnogi gyda'ch holl anghenion chwilio am swydd. O CV i sgiliau cyfweld a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth lleol.
    01443 864227
 • Cwrdd a'r Tim Cyflogaeth Adfywio Cymunedol Caerffili - @ Ael Y Bryn Community Centre Rhwmni

  Dywedwch wrthym beth hoffech ei weld yn eich ardal chi! A allech chi fod yn well eich byd? Ydych chi'n hawlio'r budd-daliadau cywir? Gall ein tim cyflogaeth eich cefnogi gyda'ch holl anghenion chwilio am swydd. O CV i sgiliau cyfweld a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth lleol.
    01443 864227
 • Cwrdd a'r Tim Cyflogaeth Adfywio Cymunedol Caerffili - @White Rose Information Centre

  Dywedwch wrthym beth hoffech ei weld yn eich ardal chi! A allech chi fod yn well eich byd? Ydych chi'n hawlio'r budd-daliadau cywir? Gall ein tim cyflogaeth eich cefnogi gyda'ch holl anghenion chwilio am swydd. O CV i sgiliau cyfweld a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth lleol.
    01443 864227
 • Dawns ar gyfer Parkinsons

  Mae dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s, gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, yn hwyliog ac anffurfiol. Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau...
    guy@ndcwales.co.uk
 • Fusion Extreme

  Fusion Extreme - a unique fusion of urban sports and arts including BMX, Mountain bike, Free Running, Skateboarding and Roller Skating with Breakdancing, Beat boxing and Graffiti. ​ We bring together a fusion of extreme sports and urban arts for stunt shows & workshops. We have more than 13...
    matti@fusion-extreme.com
 • lansiad ein menter Caffes i Rieni - 19 Mai 10:00 - 12:30

  Mae Caffes i Rieni yn fenter gyffrous ac yn adnodd gwerthfawr ar gyfer rhieni yng Ngorllewin Morgannwg. Mae’r grwpiau’n cael eu lletya gan rieni yn y gymuned sydd wedi cael eu hyfforddi a’u hachredu, gyda chymorth gan weithiwr proffesiynol. Mae’r lansiad yn creu cyfle wyneb-yn-wyneb ichi gael...
    v.williams2@npt.gov.uk
 • Living with Chronic Pain- Free NHS health and wellbeing EPP Course January 2022

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Living with long term health conditions - Free NHS health and wellbeing EPP Course May 2022

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Looking After Me and You - Carers Course - Free NHS health and wellbeing EPP Course February 2022

  A course designed for carers to help them understand the importance of looking after themselves and others.
    epp@gavo.org.uk
 • Luncheon Club at Llanhilleth Miners Institute

  Join us on the last Wednesday of every month for our Luncheon Club A delicious 2 course meal, free prize bingo and live entertainment 12 until 4 pm £8 per ticket - to book please call 01495 400204, contact us on our Facebook page or visit Llanhilleth Miner's Institute, Llanhilleth, Abertillery...
    01495 400204
 • LushTums Blaenau Gwent & Caerphilly

  Pregnancy Yoga and Birth Preparation - Gentle movement, breathwork and relaxation - Helps ease pregnancy ailments like heartburn, PGP/SPD, sciatica and anxiety - Learn techniques for labour - Antenatal education - Cultivate your community of mama friends
    07856 550934
 • MEC Health Fair Event: Volunteer

  OBJECTIVE: Assist with the effective organisation, running and evaluation of the annual MEC Health Fair. RESPONSIBILITIES There will be many different roles for volunteers and based on their interest, we will try and fit the role to the individual. The following list outlines some of the...
    07790 900263
 • Mindful Movement - Inside Out Cymru

  Take part in a series of weekly online MINDFUL MOVEMENT workshops with tutor Fiona Winter. The workshops are hosted online via zoom from every Thursday from 11:45am - 12:45pm. Mindfulness has been shown to help release stress, tension and anxiety and improve general wellbeing. These workshops...
    engage@inside-out-cymru.org
 • Platfform and Big Dog Coffee Walk and Talk

  Come and join us for a walk and talk session to help both body and mind. The walk is suitable for all fitness levels and gives participants the chance to meet with like minded individuals to talk openly in a safe environment. Walking is a great form of exercise and a great way to stay active....
    LouiseEdwards@platfform.org
 • Platfform Jubilee Event

  Come and join us at our Jubilee event, celebrating the reign of Queen Elizabeth 2nd's 70 years on the British throne. Bargoed Community Centre is a safe, warm and welcoming environment and will host our free fun celebration event. It's a great place to chat, make new friends and meet new people...
    LouiseEdwards@platfform.org
 • Taith Gerdded Lles Aberporth - 18/05/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Aberporth yn cwrdd ym Maes Parcio Brynseinon (SA43 2DD) Bydd y daith gyntaf yn cymryd hanner awe tra bydd yr ail 30 munud. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi, jyst...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 17/05/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint ...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Borth - 06/05/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Borth yn cwrdd ym Maes Parcio Neuadd Gymuned Borth (SY24 5LH) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi,...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 10/05/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch...
    07866 985753
 • Thriving and Surviving - Dealing with life after Cancer - Free NHS EPP course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Valleys Freestyle Martial Arts

  Freestyle karate/kickboxing classes - learn all skill levels of self-defence Every Monday and Thursday 6 pm until 7:30 pm Suitable for Adults, Teens, Families and children (age 5+) Stocktonville Senior Citizens Hall, Tredegar (opposite Lidl) Part of the Cobra Martial Arts Association Black belt...
    07594522024
 • Walk and Talk in Nature

  Come and join us to boost your wellbeing and see how a stroll , socialising and immersing yourself in nature can make a difference to how you feel. Come and make new friends, stay active and get some exercise in our beautiful valley.
    075905929026

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.