skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 25 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Garddio

  Trosolwg Mae'r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno fel partneriaeth gyda ReSource Wales yn eu lleoliad yn Ninbych. Dewch draw i ddysgu sgiliau garddio gyda thiwtor cyfeillgar mewn amgylchedd croesawgar. Cynnwys Yn ystod y cwrs hwn bydd dysgwyr yn gweithio yn ein gerddi cymunedol a’n perllan yn dysgu...
    03300 580845
 • Arty Parky

  Ydych chi’n edrych am rywbeth i’ch teulu ei wneud yn ystod hanner tymor? Mae’r ateb gan Celf ar y Blaen: chwiliwch am eich esgidiau glaw, gwisgwch amdanoch yn cynnes ac ymunwch ag Arty Parky. Yn ystod Arty Parky caiff teuluoedd eu gwahodd i chwilio am ddeunyddiau naturiol yn y parc, tebyg i...
    01495 400 211
 • Bwyta'n Ddoeth am Oes

  Bwyta'n Ddoeth am Oes Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch 03000 859625
    03000 859625
 • Byw Bywyd i'r Eithaf

  Byw Bywyd i'r Eithaf Rhaglen 8 wythnos am ddim. Sy'n arch willio gwahanol ffrydd i wella lles ac leihau pryder. Archwilliwch o arddulliau meddwl, technegau newid ymddygiad a strategaethau ymlacio. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch 01978 292094
    03000 859625
 • Cardiff Chronic Blood Cancer Support Group

  Provides an opportunity for information, support and to meet others in a similar situation.
    08088 010 444
 • Cyflwyniad I waith Cefnogi - Cyfarfod y Tiwtor Bore Coffi - Dydd Llun - 30 Ionawr 2023

  Y ydych chi'n ddi-waith, yn byw yn Wrecsam, as yu ystyried gyfra mewn gwaith Cefnogi?
    07584 335447
 • Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

  Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar ar ddydd Sadwrn 25/03/2023 o 10 - 4pm I archebu ffoniwch 01446 773831
    01446 773831
 • Cyflwyno Bwydydd Solet

  Cyflwyno Bwydydd Solet Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein sesiwn cyntaf cyflwyno bwydydd solet AM DDIM o 2023! Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar pryd yw'r amser gorau i gyflwyno bwyd cadarn, yn ogystal â beth i'w gynnig, meintiau dogn a chysondeb bwyd. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch...
    03000 859625
 • Dewch i Goginio

  Dewch i Goginio Mae'r cwrs coginio ymarferol 6 wythnos am ddim yn canolbwyntio ar fwyd, maeth a sgiliau coginio ymarferol mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch 03000 859625
    03000 859625
 • Diwrnod Encilio Meddwl gyda Symudiad Meddwl

  Diwrnod Encilio Ystyriol gyda Symudiad Meddwl ar ddydd Sadwrn 04/03/2023 o 10-4pm I archebu ffoniwch 01446 773831
    01446 773831
 • Gwaith Gwynedd Digwyddiad Recriwtio

  Digwyddiad recriwtio ar gyfer swyddi hefo Cyngor Gwynedd.
 • Hyfforddiant Cylchol

  Hyfforddiant Cylchol Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle: https://tinyurl.com.circuit-training-hub
 • Kite Flying Festival - 21st January 12pm-4pm

  Educating and celebrating South Asian Festivals.
    02921 321073
 • Lleddfu Straen

  Lleddfu Straen Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch 03000 859625
    03000 859625
 • Lleoedd Cynnes

  Os ydych chi’n cael trafferth cadw’n gynnes neu’n teimlo bod angen cwmni arnoch chi, beth am ymweld â’ch llyfrgell leol y gaeaf hwn? Dewch i fwynhau cyfleusterau’r llyfrgell, darllen llyfr, defnyddio’r cyfrifiadur, darllen y papurau lleol neu ymuno â’n grwpiau, clybiau a gweithgareddau dysgu...
    01978 820938
 • Menopause Cafe Blackwood

  Menopause Cafe is a registered charity with events run by volunteers throughout the world. Menopause Cafe is open to all ages and genders. There is no agenda, just a safe, respectful, confidential space for us to meet and talk about the many aspects of menopause. The event is free but...
 • Pan ddaeth Siartiaeth i Goed Duon - Sgwrs i oedolion yn Llyfrgell Coed Duon

  Mae Llyfrgell Coed Duon yn cynnal trafodaeth gyhoeddus gan David Mills am ddim, ar 'Pan ddaeth Siartiaeth i Goed Duon' ar ddydd Mercher, 22 Chwefror 2023 am 2.30pm.
    01495 235656
 • Pole Twisters Christmas Party

  Awesome performances by Leo and Marvin from The Chocolate Men Please arrive in fancy dress, think Grinch and Santa Free skate hire included or bring your own Bring your own booze because only light refreshments and cups are provided, please drink responsibly at our dance studio.
    info@poletwisters.co.uk
 • Prestatyn a Gallt Melyd Canolfannau Clyd a Chynnes ‘Cadw’n Gynnes – Cadw’n Iach’

  Dewch draw i ymuno â thrigolion eraill mewn lle cynnes a diogel i fwynhau gweithgareddau, derbyn cyngor a chael lluniaeth AM DDIM.
    Prestatyn Town Council
 • 'Relatives, Remains and Royals' - Llyfrgell Caerffili. AM DDIM, cadwch eich lle

  Ymunwch â Pharc Geneteg Cymru am sgwrs sy'n cynnwys cyfres o straeon byrion ac achosion yn ymwneud â DNA.
    02920853911
 • Rhydwaith Cefnogi Pobl Fyddar

  Sesiynau galw heibio wythnosol Dydd Mawrth 10:00 - 12;00
 • Sesiwn Wybodaeth am ADHD

  Sesiwn Wybodaeth am ADHD Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ffoniwch 01978 292094
    01978 292094
 • South Asian Heritage Month

  Educating and celebrating South Asian Heritage Month
    Sujatha Thaladi
 • Thank your Mentor- 24th January Tuesday 3pm-4pm

  The main aim is to raise awareness and recognize the importance of mentoring as well as encourage more people to actively become mentors to young people.We all can take this opportunity to thank the mentor who has encouraged us in the right direction, enabling us to reach maximum potential.
    02921321073
 • Volunteering and Showcase event - Rhymney

  Want to find out about Volunteering opportunities in Rhymney and the local area? Want to find out about what activities are happening in the local area to help improve peoples health and wellbeing?

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.