skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 37 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • 10 Cilomedr Caerffili 2024

  Gyda disgwyl i 2,500 o redwyr o bob gallu ddod i Gaerffili o bob cwr o’r wlad i fwynhau’r digwyddiad, rydyn ni’n disgwyl i’r digwyddiad yn 2024 fod yn fwy ac yn well. Ac yntau’n digwydd yng nghysgod Castell Caerffili, bydd Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dechrau ac yn gorffen ar...
    10k@caerphilly.gov.uk
 • 5K Your Way

  A support group with a difference. People living with cancer are being encouraged to move more as part of an initiative called 5k Your Way, Move Against Cancer (www.5kyourway.org). This initiative is delivered by MOVE Charity. The Cwmbran 5k Your Way, Move Against Cancer group invites those...
    cwmbrangroup@5kyourway.org
 • Arthritis Foot & Ankle Podiatry information session 15th March 12-1pm

  INFORMATION SESSION: . Arthritis Foot & Ankle Podiatry Friday – 15th March 2024 Online via Teams 12pm – 1pm Join us for a talk on Arthritis and Foot & Ankle Podiatry presented by Jo Wrigley Lead in Rheumatology Podiatry and in collaboration with Cardiff and Vale University Health Board. There...
    029 22790 0061
    07999 167044
 • Canu a Gwenu

  Codi canu, codi’r enaid. Dim côr! Criw sydd wrth eu bodd yn mwynhau hen gerddoriaeth o'n gorffennol!
    01492 577 449
 • Clwb ar ôl ysgol amlddiwylliannol - WRECSAM Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

  Dewch i ddysgu mwy am uwchgylchu deunyddiau gwastraff a chreu bag cario gallwch ei ddefnyddio o ddydd i ddydd! Bydd cyfle ichi arddangos eich celfwaith ar ôl tair sesiwn a chyfrannu tuag at hyrwyddo cynaliadwyedd. Dewch inni greu dyfodol mwy gwyrdd, un edefyn ar y tro!
     iolanda@racecouncilcymru.org.uk
 • Colwinston Cinema

  A monthly community cinema operating from the village hall in Colwinston, Vale of Glamorgan. Screenings are generally on Saturday evenings starting at 8pm. Doors and bar open at 7.30pm and admission is £5 (£4 for under 18s). No booking required, just turn up and pay on the door, we take cash or...
    colwinstoncinema@btinternet.com
 • Digwyddiad Lles Cymunedol Mochdre

  Dewch draw i'ch Neuadd Bentref i gwrdd â'r Tîm Lles Cymunedol a darganfod mwy am y gweithgareddau a gaiff eu cynnal yn eich ardal leol sy'n addas i oedolion, bydd yn gyfle hefyd i chi gwrdd â phobl newydd a chael sgwrs dros baned a de.
    01492 577449
 • Easter Egg Hunt (Penyrheol) - The Parent Network

  This event is a free Easter egg hunt for families within children, taking place on 3rd April 2024 between 12-2pm at St Andrews Church, CF83 2PX and Penyrheol Park. To attend you must book places with the Parent Network team, more information is available on the Parent Network Community Forum...
    01443 875444
 • Easter Egg Hunt (Penyrheol) - The Parent Network - 3 Ebrill 2024

  This event is a free Easter egg hunt for families within children, taking place on 3rd April 2024 between 12-2pm at St Andrews Church, CF83 2PX and Penyrheol Park. To attend you must book places with the Parent Network team, more information is available on the Parent Network Community Forum...
    01443 875444
 • Ffair Fai, Bargod - 4 Mai 2024

  Mae’r gwanwyn eisoes wedi cyrraedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, ac rydyn ni’n parhau i gadw pethau’n mynd yn dda gyda digwyddiad NEWYDD SBON – Ffair Fai, Bargod, ar Ddydd Sadwrn 4 Mai! Gydag amrywiaeth o stondinau yn llawn busnesau bach anhygoel, adloniant cyffrous a reidiau ffair ffantastig, ...
    02920 880011
 • Ffair y Gwanwyn Coed Duon - 13 Ebrill 2024

  Dewch draw i ganol tref Coed Duon a chamu i dymor y gwanwyn ar Ddydd Sadwrn 13 Ebrill! Fferm anwesu, reidiau ffair, gweithdai i blant, theatr stryd, adar ysglyfaethus… Dyma rai o’r pethau a fydd yn Ffair y Gwanwyn, Coed Duon! Gyda llwyth o stondinau bwyd a chrefft, ffair bleser, a digonedd o...
    02920 880011
 • Ffair y Gwanwyn Ystrad Mynach - 23 Mawrth 2024

  Beth am ddianc rhag diflastod y gaeaf ac ymuno â ni wrth i ni ddechrau ein rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer 2024! Ar gyfer ein digwyddiad cyntaf y flwyddyn, byddwn yn mynd i ganol tref Ystrad Mynach ar gyfer ei Ffair Wanwyn flynyddol! Bydd stondinau bwyd a chrefft, detholiad o reidiau ffair hwyl i ...
    02920 880011
 • Ffiliffest - Gŵyl Gymreag - 8 Mehefin 2024

  Gŵyl Gymreag @ Caeau Owain Glyndwr Fields, Caerffili am 8 Mehefin 2024.
    01443 820913
 • Gŵyl Bwyd a Diod, Caerffili - 27 Ebrill 2024

  Mae Gŵyl Bwyd a Diod, Caerffili, wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghanol tref Caerffili ers nifer o flynyddoedd ac mae’n cael ei chynnal rhwng 9am a 5pm ddydd Sadwrn 27 Ebrill! Gall ymwelwyr grwydro drwy’r stondinau niferus o ben Cardiff Road i Faes Parcio’r Twyn, gan fwynhau golygfa...
    02920 880011
 • Gŵyl y Caws Bach - 31 Awst & 1 Medi 2024

  Ar dydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 1 Medi, bydd Gŵyl y Caws Bach Caerffili yn digwydd yng nghanol tref Caerffili ar ffurf digwyddiad cerdd gyda nifer o ardaloedd cerdd ar hyd Cardiff Road a Chanolfan Siopa Cwrt y Castell, yn ogystal â phrif lwyfan ym Maes Parcio’r Twyn. Bydd y digwyddiad yn...
    02920 880011
 • Gŵyl yr Haf Bargod - 6 Gorffennaf 2024

  Mae digwyddiad newydd sbon yn dod i ganol tref Bargod yr haf hwn! Cadwch lygad ar y dudalen hon am ddiweddariadau a gwybodaeth, yn dod yn fuan! Ariennir y digwyddiad hwn gan Gyngor Tref Bargoed a’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
    02920 880011
 • Gweithgareddau i Oedolion ag Anableddau Dysgu-Conwy Connect

  Rydym yn hwyluso ac yn cynllunio ystod o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu sy'n byw yng Nghonwy.
    Meloney@conwy-connect.org.uk
 • Head4Arts - Arty Parky Parc Cyfarthfa

  10:30yb – 3:00yp Dydd Sadwrn 7 October Parc Cyfarthfa Brecon Rd, Merthyr Tydfil CF47 8RE Byddwch yn greadigol a mwynhau’r awyr agored - Mwynhewch fynd am dro yn y parc a chwilio am frigau, dail, moch coed a hadau i helpu greu celfwaith mawr, awyr agored. Digwydd celf am ddim i'r teulu - gallwch...
    01495 400 211
 • Hyfforddiant Sgiliau Ymyrraeth Hunanladdiad Cymhwysol (ASIST) 27 - 28 Chwefror. 9am-5pm

  Dysgwch y sgiliau i ymyrryd ac achub bywyd rhag hunanladdiad. Mae ASIST yn weithdy rhyngweithiol deuddydd mewn cymorth cyntaf hunanladdiad. ASIST yw’r hyfforddiant sgiliau ymyrraeth hunanladdiad sy’n cael ei ddefnyddio a’i ymchwilio fwyaf yn y byd. Mae'n dysgu cyfranogwyr i adnabod pan fydd...
    029 2054 0444
 • Hyfforddiant Talking Mats - Dydd Mawrth 14 Mai a Dydd Mawrth 4 Mehefin 2024

  Cynyddu'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol am y pethau pwysig. Dull cyfathrebu arloesol, arobryn yw Talking Mats sy'n seiliedig ar ymchwil helaeth gan Therapyddion Iaith a Lleferydd a nhw hefyd oedd yn gyfrifol am ddylunio'r dull hwn. Mae'n fodel sy'n defnyddio symbolau lluniau unigryw a...
    029 2054 0444
 • Lunch with Easter Bunny - Zion Baptist Church, Cwmcarn - 23rd March 2024

  Join Zion Baptist Church for Lunch with the Easter Bunny! There will be an Easter egg hunt, gifts from the Easter bunny, Easter crafts and lots more fun to be had. 23rd March 2024 - 12:30-2pm - £5 per child #CCBCEaster2024
    zionbaptistchurch1912@gmail.com
 • MEC Health Fair

  OBJECTIVE: Assist with the effective organisation, running and evaluation of the annual MEC Health Fair. RESPONSIBILITIES There will be many different roles for volunteers and based on their interest, we will try and fit the role to the individual. The following list outlines some of the...
    02921 321073
 • MeTime Sessions - Carers Wales

  Our Me Time sessions in Wales are a series of online activities to support your wellbeing. Activities range from practical advice on carers' rights and caring to emotional and physical wellbeing sessions like mindfulness and dance, to creative opportunities like crafting and cooking. Sessions...
 • Mic Morris Torfaen 10k

  Race date: 14 July 2024 - Blaenavon This race is becoming a firm favourite with beginners and veterans alike. The course is fast, beginning on Cwmavon Road, Blaenavon finishing in the beautiful surrounds of Pontypool Park. Beginners will have the knowledge that they have completed their first...
    01633 628936
 • Nant y Pandy 5K Your Way, Move Against Cancer

  Mae 5K Your Way. Move Against Cancer yn fenter gymunedol i annog y rhai sy'n byw gyda chanser a thu hwnt, teuluoedd, ffrindiau, a'r rhai sy'n gweithio yn y gwasanaethau canser i gerdded, loncian, rhedeg, codi calon neu wirfoddoli mewn digwyddiad 5k Your Way parkrun lleol ar y dydd Sadwrn olaf o...
    nantypandygroup@5kyourway.org
 • North Wales Postcard Fair

  The North Wales Postcard Club invite you to join us at the Llandudno Postcard Fair,on 17th August 2024 at the Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE. Open 10am to 4pm. Admission £2. On-site, free carpark. Easy access. Light refreshments. Organized by the...
    01244 813214
 • Paned a Sgwrs

  Hoffech chi wybod pa weithgareddau a grwpiau sydd ar gael yn yr ardal? Dewch draw i ymuno â’r Tîm Lles Cymunedol yn un o’n digwyddiadau paned a sgwrs i gael gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn eich ardal chi.
    01492 577449
 • Parti Pasg - Clwb Gweithwyr Gilfach - 1 Ebrill 2024

  Gilfach Workmens Club present their Easter Party with games, dancing and egg hunt! Fun for all the family! Join us on 1st April 2023 between 4:30-6:30pm for lots of fun! Tickets - Children £3 & Adults £2 #CCBCEaster2024
    01443 830210
 • Parti Traeth Coed Duon - 13 Gorffennaf 2024

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Tref Coed Duon yn falch o gyhoeddi bod Parti Traeth Coed Duon yn dod i’r dref! Ddydd Sadwrn 13 Gorffenaf, bydd y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AH, yn cael ei thrawsnewid yn barti traeth trefol gyda digonedd o dywod, cadeiriau cynfas, a bwcedi a...
    02920 880011
 • Parti Traeth Rhisga - 8 & 9 Mehefin 2024

  Mae Parti Traeth Rhisga yn ddigwyddiad sy’n cael ei gynnal o 10am tan 4pm ar ddydd Sadwrn 8 a dydd Sul 9 Mehefin ym Mharc Tredegar yng nghanol tref Rhisga! Bydd y digwyddiad deuddydd hwn yn gartref i draeth anferth yn llawn cadeiriau cynfas a theganau traeth i ddiddanu pawb. Bydd sioeau Pwnsh a...
    02920 880011
 • Plannu Coed ym Coetir Wyllie - 11 Mawrth 2024

  Do you love the outdoors? Would you like to make an impact on the environment, with a focus on decarbonisation? Come and join us at Wyllie Woodlands, where you can join us in tree planting adventure! We will offer guidance on safety, provide you with spades, toilets, tea and coffee!
    caren@gavo.org.uk
 • Plannu Coed ym Parc Cwm Darren - 25, 26 and 28 Mawrth 2024

  Ydych chi'n caru'r awyr agored? A hoffech chi gael effaith ar yr amgylchedd, gan ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio? Dewch i ymuno â ni yng Nghoetiroedd Parc Cwm Darren, lle gallwch ymuno â ni mewn antur plannu coed! Byddwn yn cynnig arweiniad ar ddiogelwch, yn darparu rhawiau, toiledau, te a...
    caren@gavo.org.uk
 • Pride Caerffili - 15 Mehefin 2024

  Ymunwch â ni yn Pride Caerffili a fydd yn digwydd rhwng 12pm-7pm ar ddydd Sadwrn 15 Mehefin 2024. Gall ymwelwyr ddisgwyl digwyddiad i’r teulu cyfan, gan gydnabod a dathlu’r cyfraniadau gan bobl LHDTC+ yn ein cymdeithas. Ar y diwrnod, bydd adloniant byw a Gorymdaith Balchder eiconig i ddathlu....
    02920 880011
 • SAVE THE DATE for Wrexham Food Fair @ Alyn Waters on 23/03/2024

  SAVE the DATE and join us at Venue in the Park, Alyn Waters Country Park on 23rd March to support and enjoy some delicious food from vendors across Wrexham - showcasing what small businesses in our local community have to offer. Entry to the Food Fair is free, and everyone is welcome....
    01978 757524
 • Spring One Beat at Blackwood Rugby Club - 27th March 2024

  Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad Spring One Beat AM DDIM, gan gynnwys gweithgareddau i’r teulu cyfan, arddangosiadau byw a llawer o gefnogaeth a chyngor gan grwpiau cymunedol lleol. Bydd gweithgareddau teulu, gweithgareddau plant, adloniant a raffl Pasg! Lluniaeth ar gael.
    Laura.Brosnan.James@gavo.org.uk
 • The Big Cardiff Flea

  When: Sunday 3rd March 2024 Where: DEPOT, Cardiff, Williams Way, Curran Embankment, Cardiff, CF10 5DY What Time: 11:00 - 16:00 How Much: £3 advance or £5 on the door (limited time only - £2 tickets) Why should I come? If you're a fan of the Vintage Furniture Flea or Judy's Vintage (We have been...
 • The Body Hotel: Self-Compassion Spaces

  We are The Body Hotel, a Wales-based and international social enterprise company prioritising arts health and wellbeing initiatives. After a successful NHS Staff wellbeing movement programme, we have received further funding from Arts Council Wales and Health Education and Improvement Wales for...
    thebodyhotelteam@gmail.com

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.