skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae

Shining Stars Nursery School - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 05/08/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/10/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Places for September

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

This is a setting providing sessional care at the Cardiff Chinese Christian Centre.

All staff are qualified or experienced in Early Years Education and bring a wealth of experience from Community Playgroups, Welsh Government Flying Start, Barnardo's and the NHS crèches.

English, Welsh and Chinese is used in the setting.

Children are encouraged to learn explore, imagine, create and develop though play activities.

We actively promote Emotional Intelligence and Well-being and have a large outdoor play area which is used daily.

We do lots of big art.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Sessional Care - Mornings only.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. We provide a Walkover service to Severn Road Primary School at Lunch Times.

Dydd Llun 09:00 - 13:00
Dydd Mawrth 09:00 - 13:00
Dydd Mercher 09:00 - 13:00
Dydd Gwener 09:00 - 13:00

We have a Parent And Toddler Group on Thursday mornings during Term Times. 9.30 -11.20am Open to all including Hearing Impaired children.

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We consult with the the Early Years Forum for advice concerning any Additional Learning Needs.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Yes, large enclosed outdoor play area.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If requested.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We will have Pets visiting; Chickens; Tortoise etc. We have Risk Assessments in place.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We have Welsh, Italian and Chinese speaking staff.
Yes