skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Brambly Hill Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 20/06/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 11/06/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. The nursery currently has vacancies for children requiring care in all age groups.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Brambly Hill Day Nursery provides quality childcare and early years education from premises at Prince Philip Hospital, Llanelli.

The nursery has a contract with Carmarthenshire Flying Start to provide funded places for eligible 2-year-olds. We look forward to offering the 30-hour free childcare for 3 & 4-year-olds when this comes into force across Carmarthenshire in January 2019.

We employ a qualified teacher to deliver the Foundation Phase in our recent purpose-built extension.

Delicious and nutritious lunches are freshly cooked on the premises each day.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. The nursery provides after-school care and holiday care also.

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00

  Ein costau

  • £45.00 per Diwrnod - The nursery offers morning and afternoon sessions. Employees of Hywel Dda receive discounted rates.

Fees are charged monthly at 4 weeks per calendar month (i.e. fees are charged for 48 weeks per year).
Employees of Hywel Dda UHB receive discounted rates.
The nursery accepts childcare vouchers, parents registered with the Tax Free Childcare Scheme and will be implementing the 30 hours free childcare for 3 and 4 year-olds when it is rolled out in Carmarthenshire in January 2019.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
The nursery has its own enclosed outdoor play area.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents are required to bring in their own nappies, wipes and cream for the children.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Brambly Hill welcomes children whose first language is neither English nor Welsh.
Yes