skip to main content
Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Nyrsys Ardal Bro Morgannwg - Gofal nyrsio

Diweddariad diwethaf: 08/12/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r gwasanaeth Nyrsys Ardal yn rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Cyflogir Nyrsys Ardal gan y BILl ac maent yn cydweithio yn agos gyda Meddygon Teulu a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol eraill.
Ein nod yw darparu gofal nyrsio medrus i gleifion yn eu cartref eu hunain a darparu cymorth i ofalwyr. Yn ogystal, mae gennym gysylltiadau arbenigol gyda'r holl dimau cymunedol, gan gynnwys y Tîm Ymateb Aciwt, sy'n darparu cynllun rhyddhau yn gynnar o'r ysbyty neu wasanaeth sy'n ceisio atal yr angen i fynd i'r ysbyty. Mae Gofal Arbenigol ar gyfer Clwyfau a Gwasanaethau Ymataliaeth ar gael hefyd.
Lleolir ein timau yn y Barri, ym Mhenarth ac yn y Bont-faen.