skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cyfle Gwirfoddoli - Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau

Diweddariad diwethaf: 09/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Prosiect newydd yw Befriending Life Links sy’n edrych ar baru gwirfoddolwyr gyda phobl hŷn sydd angen cymorth cyfeillgar Sir Benfro, Cheredigion a Sir Gar.

Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi pobl mewn amryw ffyrdd o alwadau teleffon rheolaidd i (unwaith y bydd cyfyngiadau Covid 19 wedi eu llacio) alwadau cartref neu ddarparu cwmni ar deithiau neuweithgareddau cymdeithasol.

Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â swyddog gweinyddol Befriending Life Links Lynne Meredith ar lynne.meredith@agecymrudyfed.org.uk Rhif Ffôn: 01554 784080