skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cyfle Gwirfoddoli - Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau

Diweddariad diwethaf: 31/07/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Prosiect newydd yw Befriending Life Links sy’n edrych ar baru
gwirfoddolwyr gyda phobl hŷn sydd angen cymorth cyfeillgar Sir
Benfro, Cheredigion a Sir Gar.
Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi pobl mewn amryw ffyrdd
o
alwadau teleffon rheolaidd i (unwaith y bydd cyfyngiadau Covid 19
wedi eu llacio) alwadau cartref neu ddarparu cwmni ar deithiau neu
weithgareddau cymdeithasol.
Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan neu am fwy o wybodaeth
cysylltwch â swyddog gweinyddol Befriending Life Links Lynne
Meredith ar lynne.meredith@agecymrudyfed.org.uk. 01554 784080