skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Mentro Gyda’n Gilydd Fideos - Siop Ellis (SPAR) Llangefni

Diweddariad diwethaf: 03/12/2020
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Os ydych chi’n teimlo’n ofidus am fynd allan a theithio yn eich cymuned yn sgîl cyfyngiadau COVID-19, bydd y gyfres yma o fideos yn helpu i ddod yn gyfarwydd o’r newydd â lleoliadau yn eich cymuned leol chi a'r mesurau diogelwch sydd ar waith.

Mae ond angen clicio ar y ddolen i’r wefan (isod) i wylio fideo am sut brofiad yw ymweld â Siop Ellis yn Llangefni.