skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Fideos hunangymorth Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Mentro Gyda’n Gilydd Fideos - Siop Ellis (SPAR) Llangefni - Fideos hunangymorth

Diweddariad diwethaf: 03/12/2020
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae ond angen clicio Chwarae (>) ar y fideo isod i weld sut beth yw ymweld â Siop Ellis (SPAR) Llangefni. Gallwch chi wylio'r fideo yn ôl eich cyflymder eich hun drwy ddefnyddio oedi (II) a chwarae (>). Gallwch chi wylio cynifer o weithiau ag y dymunwch.

Gweld y fideo