skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Llyfrgell Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

FAN @WHITCHURCH HUB - Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad diwethaf: 23/02/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Grŵp Rhithwir CAFf (Cymdogion a Ffrindiau) gyda Sarah
Saif CAFf dros Gyfeillion a Chymdogion. Pwy yw fy ffrind? Pwy yw fy nghymydog?
Dewch i Grŵp FAN a byddwch yn cwrdd â ffrindiau a chymdogion ac yn teimlo’n fwy gobeithiol i’r byd. Mae’n gyfle gwych i bobl leol gwrdd â newydd-ddyfodiaid. Ychydig iawn o bobl sy’n adnabod eu cymdogion i gyd y dyddiau hyn!
Dydd Llun 2pm
Yn ein grwpiau gwahoddir pawb i gyflwyno eu hunain, siarad ychydig am eu hwythnos a siarad ar bwnc. Mae’r pwnc yn newid pob cyfarfod ac mae ein sgyrsiau yn gyffredinol yn cynyddu, yn aml yn ddoniol ac yn fed
dylgar bob amser. Mae Grwpiau CAFf yn agored i ddynion a menywod (oni nodir yn wahanol)
I gael rhagor o wybodaeth a sut i ymuno, cysylltwch â Sarah fanofficer@ymail.com
Grŵp Saesneg yw hon. I grwpiau Cymraeg, ac i gael rhagor o wybodaeth am yr holl grwpiau CAFf eraill yng Nghaerdydd, ewch i’w gwefan