skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy - Cyngor gwybodaeth lles cymdeithasol

Diweddariad diwethaf: 26/03/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

We provide free, confidential, non-discriminatory advice and information to the residents of Monmouthshire and surrounding areas. Monmouthshire County Citizens Advice Bureau provides advice in a variety of areas including Debt, Benefits, Family & Relationships, Consumer, legal and more.

Our goal is to help everyone find a way forward, whatever problem they face.

Iaith gwaith y gwasanaeth yw: Dwyieithog
Gall y gwasanaeth weithredu yn yr ieithoedd ychwanegol canlynol:
 • Arabeg
 • Bengaleg
 • Tseinïeg
 • Czech
 • Gujerati
 • Lithiwaneg
 • Pwyleg
 • Punjabi
 • Slofaceg
 • Slofeneg

Manylion y gwasanaeth cyngor a gwybodaeth lles cymdeithasol hwn:

Lles / Budd-daliadau Cyngor gyda gwaith achos
Cyflogaeth Cyngor
Tai Cyngor
Mewnfudo Cyngor
Gwahaniaethu Cyngor
Arian Cyngor
Dyled Cyngor gyda gwaith achos
 • Ydy’r gwasanaeth hwn yn cynnig cyngor cwbl annibynnol? Yes
 • All y gwasanaeth hwn gynnig Gorchmynion Rhyddhad Rhag Dyled (DROs) trwy gyfryngwyr cymwys? Yes
 • Ydy’r gwasanaeth hwn yn dal nod ansawdd cydnabyddedig? Yes AQS
 • Ydy’r gwasanaeth hwn wedi cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)? Yes FRN617672
 • Ydy’r gwasanaeth hwn wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC)? Yes N201700022