skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Association for Adoption and Fostering cymru

Diweddariad diwethaf: 06/02/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Gymdeithas ar gyfer Maethu a Mabwysiadu Cymru (AFA Cymru) yn elusen Gymreig sydd wedi cael ei sefydlu yn dilyn cau BAAF Cymru i gefnogi ymarferwyr ac i hyrwyddo arfer da ar draws cynllunio parhaol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae'r Gymdeithas ar gyfer Maethu a Mabwysiadu Cymru (AFA Cymru) yn cynnig cyngor, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i weithwyr proffesiynol ac aelodau o'r cyhoedd i gefnogi arfer gorau.