skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

RCS - COVID - 19 Cymorth

Diweddariad diwethaf: 23/02/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Sut allwn ni helpu?

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydym ni yn RCS yn dal i weithio'n galed i gefnogi pobl yn y gwaith, gan uno pobl mewn cymuned rithwir o gymorth.

Efallai eich bod yn teimlo'n bryderus neu dan straen o achos y sefyllfa bresennol, yn ei chael yn anodd dygymod â newidiadau yn y gwaith, neu'n teimlo'n unig yn gweithio o adref.

Rydym yma ar eich cyfer chi
• Cymorth un i un (dros y ffôn, Skype neu Whatsapp) i godi eich calon
•Cwnsela am ddim neu therapïau siarad dros y ffôn
•Cyngor ynghylch ffyrdd hapus ac iach o weithio o adref
•Camau cadarnhaol i gyflogwyr er mwyn helpu i gadw'r gweithlu'n iach

Mae ein tîm nawr yn gweithio o adref, yr un mor frwdfrydig a chadarnhaol ynghylch gwella bywydau. Ffoniwch ni ar 01745 336442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk .