skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cardiff Parenting GroBrain (pregnancy – 12 months) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 02/02/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae GroBrain yn rhaglen 5 wythnos sy'n edrych ar ochr emosiynol bod yn rhiant, bondio a datblygu'r ymennydd. Mae rhieni'n dysgu sut i 'diwnio i mewn' i'w babanod ac ymarfer ffyrdd o dawelu babi.
Dros y 5 wythnos byddwch yn edrych ar bynciau’n cynnwys:
Helpu mamau beichiog i gysylltu dewisiadau deiet a ffordd o fyw â datblygiad ymennydd eu babi
Eglurwch dair rhan o'r ymennydd a sut mae'n cael ei 'wefru'
Dangos sut mae ymateb straen babi yn cael ei ddatblygu
Rhoi esboniad syml am ymlyniad
Tylino babis
Mae 5 sesiwn dwyawr gydag egwyl paned.
Rydym yn argymell eich bod yn mynychu pob un sesiwn er mwyn cael y gorau o'r rhaglen.
Mae croeso i chi ddod i’r sesiynau ar eich pen eich hun neu gyda phartner neu berthynas arall sy’n eich cefnogi wrth ofalu am eich plentyn.
Mae arddull cyflwyno'r rhaglen yn anffurfiol gyda grwpiau o hyd at 12 rhiant neu gallwn ddarparu un i un, yn y gymuned leol neu’n rhithwir.
Cymraeg ac ieithoedd cymunedol eraill ar gael ar gais.