skip to main content

Beth yw Dewis Cymru?

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Ngymru.
Mae gennym gwybodaeth sy’n gallu’ch helpu i feddwl am beth sy’n bwysig i chi, yn ogystal â gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol sy’n gallu helpu!

Ardaloedd Dewis

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth leol ar gyfer Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Pen y Bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd. Mae gwybodaeth leol ar gyfer ardaloedd eraill yn cael ei ychwanegu ar hyn o bryd. Pam na wnewch ychwanegu EICH gwybodaeth nawr?

Dewis Cymru yn helpu preswylwyr cartref ymddeol i fod yn fwy actif

Mae preswylwyr mewn cartref ymddeol ym Mro Morgannwg wedi dod yn fwy actif diolch i ddosbarth ymarfer corff wedi’i drefnu trwy Dewis Cymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Bro Morgannwg.

Darganfyddwch gymorth, gwasanaethau a gwybodaeth ger chi.

Darganfyddwch gymorth, gwasanaethau a gwybodaeth ger chi. Defnyddiwch y dewisiadau isod i fanylu'r chwiliad.


Focussed or broad
Focussed or broad search


Trefnu’r canlyniadau...

Cewch DDARLLEN Dewis Cymru drwy ddewis beth sy’n bwysig i chi o’r opsiynau isod…

Gofrestr

GofrestrCyn i chi allu ychwanegu adnodd at Dewis Cymru bydd rhaid i chi gofrestru.

@dewiscymru