skip to main content

Beth yw Dewis Cymru?

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Ngymru.
Mae gennym gwybodaeth sy’n gallu’ch helpu i feddwl am beth sy’n bwysig i chi, yn ogystal â gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol sy’n gallu helpu!

Ardaloedd Dewis

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth leol ar gyfer Gogledd Cymru, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen y Bont ar Ogwr. Mae gwybodaeth leol ar gyfer ardaloedd eraill yn cael ei ychwanegu ar hyn o bryd. Pam na wnewch ychwanegu EICH gwybodaeth nawr?

Arweiniad ar gofrestru ac ychwanegu/golygu gwybodaeth

Mae arweiniad newydd wedi cael ei ychwanegu at y safle i’ch helpu i ychwanegu’ch gwybodaeth chi at Dewis Cymru. Mae ond angen dilyn yr arweiniad newydd i wneud ychwanegu gwybodaeth mor hawdd ag ABC…

Cewch CHWILIO Dewis Cymru wrth roi eich gwybodaeth isod…

Rhowch derm neu rhowch god post er mwyn chwilio Dewis Cymru.

Cewch DDARLLEN Dewis Cymru drwy ddewis beth sy’n bwysig i chi o’r opsiynau isod…

Gofrestr

GofrestrCyn i chi allu ychwanegu adnodd at Dewis Cymru bydd rhaid i chi gofrestru.

@dewiscymru