skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 18 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • 8 Week Course - iRest Yoga Nidra

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAIL. iRest Yoga Nidra is a type of yoga therapy practice. It was developed over 30 years by Dr Richard Miller who is both a clinical psychologist and a yoga practitioner and scholar. iRest has taken the...
    07902637757
 • 8 Week Mindfulness Course in Cardiff - Thursday 10 May - 18.00 – 19:45

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. This 8 Week Mindfulness Course will give you techniques to help you to remain calm and focused in your day to day activities. This course is ideal for people who are new to Mindfulness and wish to...
     02920 228040
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • Cafe Concert at UWC Atlantic College, St Donat's.

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. We would be delighted if you could join us for our Autumn and Winter season of Café Concerts performed by the talented students of UWC Atlantic.These concerts help our students to refine their...
    01446 799100
 • Cardiff Chronic Blood Cancer Support Group

  We run and co-ordinate many support groups for patients and their families affected by any blood cancer including leukaemia, lymphoma and myeloma, so you can share information and experiences with other people in your local area. Our Cardiff Support Group is open to anyone affected by a chronic...
    08088 010 444
 • Conwy and North Denbighshire Multiple Schlerosis Group

  Have you, a family member or a friend been diagnosed with Multiple Sclerosis? If so, your local MS Group may be able to help. * You can contact them for information about local services or events. * They can provide friendship and support. * They may be able to provide financial support...
    07497101462
 • Leonard Cheshire - Make your voice heard and voice count 3 Dec 20

  Are you aged 16 - 23? - register for our free event 'Make your voice heard and voice count' online event on 3 December 2020. This is an opportunity for young people to have a voice on issues that matter to them and help them to decide which party they may want to vote for in the Senedd...
    07429707770
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Loneliness and social isolation in Welsh BME communities

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. You may know that loneliness is now part of the national agenda and a priority for this government. However as a race equality think tank, the Runnymede Trust is undertaking this survey because they...
    info@runnymedetrust.org
 • Mindfulness for Menopause Workshop

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. This 2 hour workshop will explore what the menopause is and look at research about mindfulness and the menopause. It will introduce you to mindfulness techniques that can be applied when you are...
    02920 228040
 • Mindfulness Foundation Course

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. If you are new to mindfulness or wish to refresh your mindfulness skills then our 2 hour mindfulness foundation course is for you. You will gain insight into what mindfulness is and how it can be of...
     02920 228040
 • Mindfulness Foundation Course

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE RUNNING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. If you are new to mindfulness or wish to refresh your mindfulness skills then our 2 hour mindfulness foundation course is for you. You will gain insight into what mindfulness is and how it can be of...
     02920 228040
 • Mindfulness with the Elements

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. Use meditation to balance the elements within your own body-mind process. One of the expressions of this universal process can be seen within the Elements of Earth, Water, Fire, Air and how these are ...
    02920 228 040
 • Mindfulness with the Emotions workshop

  Learn to handle unpleasant emotions in this Mindfulness with the Emotions workshop. This brand new workshop is based on a course written by Samye Foundation Wales Director Gelong Thubten (a Buddhist monk since 1993). The workshop will explore the negative emotions and how we can help prevent...
    02920 228 040
 • Tonyfelin Medical Centre Flu Jab Clinics - Children Aged 2-3 years

  Book your appointment with the surgery to attend one of our flu jab clinics to help protect you from getting flu this year - Please be advised, walk ins will not be permitted.
    02920 887831
 • Valleys Regional Park Guardians - Groundwork Wales - (Dare Valley Park Walking group)

  Are you interested in doing something for you, meeting new people, getting out of the house and being more active? The Valleys Regional Park Guardians are running a well-being walking group on Tuesdays at 10.30-12.00pm from Dare Valley Country Park (Aberdare) from 20th October to 1st December...
    07741806819
 • Valleys Regional Park Guardians - Groundwork Wales - (Twyn Community Hub Walking group)

  Are you interested in doing something for you, meeting new people, getting out of the house and being more active? The Valleys Regional Park Guardians are running a well-being walking group on Fridays at 10.30-12.30pm from Twyn Community Hub (Merthyr Tydfil) from 20th October to 11th December...
    07741806819
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.