skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 39 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Addysg Oedolion Cymru - Sgwrsio, Dysgu, Gwneud Magu Plant â Synnwyr Arian da (MoneySense)

  Os ydych yn rhiant neu'n ofalwr i blentyn 3-11 oed ac yn pendroni sut i fynd i'r afael â thrafod materion ariannol gyda nhw, yna ymunwch â ni am weithdy Sgwrsio, Dysgu, Gwneud ar-lein. Mae'r gweithdy yn beilot ac mae'n rhad ac am ddim. Mae'n cael ei ddarparu gan Dîm Bancio Cymunedol NatWest mewn ...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cwrs Meithrin Hyder

  • Rhowch hwb i’ch hunan-barch • Gwella sgiliau cyfathrebu • Hybu’r ymennydd gyda theimladau cadarnhaol • Datblygu’r egni a’r ysgogiad er mwyn cyflawni'ch nodau • Goresgyn rhwystrau • Swyno eich cynulleidfa • Dileu ofn Dydd Mercher 18:00- 20:30 | 2 wythnos Mehefin 30- Gorffennaf 7
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cwrs Sgiliau Gwydnwch

  Dysgu ystyr beth yw gwydnwch. Nodi sgiliau gwydnwch personol gan ddysgu ffyrdd o greu agwedd gadarnhaol at fywyd a gwaith. Dysgwch y rhesymau pam mae sgiliau gwydnwch yn bwysig i iechyd a lles unigolyn. Dydd Mawrth 18/5/21 - 22/6/21 12.30- 2.30yp bob wythnos
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cynorthwyo eich plentyn i ddarllen

  Sut allwch chi helpu'ch plentyn i ddarllen? Bydd y cwrs hwn yn rhoi llawer o awgrymiadau i chi i helpu'ch plentyn i fwynhau a datblygu ei sgiliau darllen. Gallwch ddysgu'r technegau a'u hymarfer ar wahân gyda’r plentyn, felly nid oes angen i’r plentyn fynychu. Cwrs ar-lein ar gyfer tadau, mamau, ...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru TG i Ddechreuwyr

  Bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder ichi ganfod, anfon a derbyn gwybodaeth. Ydych chi eisiau gwella'ch sgiliau rhyngrwyd ac e-bost? Ydych chi eisiau gwybod sut i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y rhyngrwyd? Ydych chi eisiau gwybod sut i anfon a derbyn e-byst, ceisio am swydd, lluniau ...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Ysgrifennu Creadigol Ysgrifennu barddoniaeth bersonol

  Dewch â'ch dychymyg, beiro a phapur! Byddwn yn archwilio hunaniaeth trwy fytholeg ac ysgrifau eraill yn y cyfres o weithdai. Trwy gyflwyno myth Pandora gyda chyfeiriadau at fytholeg Geltaidd, byddwn yn ystyried ysgrifennu sy'n gysylltiedig â thema hunaniaeth a lle ac yn ymateb mewn cyfres o...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Asesiad Cychwynnol (ESOL)

  Cynnig asesiad cychwynnol ESOL ar-lein am ddim
    07377375167
 • Addysg Oedolion Cymru Cwrs Llythrennedd

  Byddwch yn magu hyder a sgiliau llythrennedd ar gyfer bywyd a gwaith bob dydd. Gallwch ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn llythrennedd, fel sy'n briodol. Sessiwns yn y bore, pnawn ac noson ar Dydd Llun
    Jane.watkins@addysgoedolion.cymru
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles Caerffili

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • CAREER AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT- Know your personality type Session - April, 19 2021

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE May 17, 2021; Monday Career and professional development and goal setting online session. Come and join us to find your path and to start your your journey. The Mentor Ring’s vision is that no individual should be excluded from active...
    07790 900263
 • Circle of security

  Parenting can be one of the best and hardest jobs. All parents want to do the best for their children but this isn’t always easy. Sometimes, we feel stuck with certain behaviours and nothing we do seems to work. Circle of Security provides a road map to understand our children’s behaviour by....
    07970 166980
 • Clwb Llyfrau Ar-Lein - Addysg Oedolion Cymru

  Sesiwn wythnosol ar-lein lle gallwch siarad am eich hoff deitlau, awduron a chymeriadau. Trosolwg o’r cwrs Os ydych yn mwynhau darllen, mae'r cwrs yma yn gyfle i ddod ynghyd â phobl eraill a thrafod y llyfrau rydych chi'n eu caru a rhai efallai nad ydych chi wedi'u darllen eto. Nid yw'r cwrs...
    03300 580845
 • Cwtsh

  Cwtsh provides free, virtual creative sessions for anyone to enjoy. Held via Zoom, we host sessions led by professionals in art, crafts, music, dance, writing, history and more which people can book their place on for free. The sessions started during the Coronavirus pandemic and allow people...
    head4arts1@gmail.com
 • Dawnsio Creadigol Iachus - Reengage

  Mae Dawnsio Creadigol Iachusyn cael i arwain gan Sandra (dechrau Mai 2021) Mae'r sesiynau Dawns Greadigol Iach yn darparu llwyfan i gyfranogwyr ddod ar draws ymdeimlad o les corfforol a meddyliol a dod o hyd i gysylltiad â'i gilydd. Nod y sesiynau yw bod yn brofiad cyfannol a hwyliog i bawb. Mae ...
    02922 801802
 • Dementia Awareness Walk

  Come along and join us during Dementia Awareness Week for a free Dementia Awareness Walk. We will be meeting at the main gates to Bargoed Park to take in the beauty and nature that Bargoed Park as to offer. The walk will be socially distanced and we will keep to the main pathways to ensure that...
    David.Llewellyn@wales.nhs.uk
 • Diwrnodau Gofalwyr a Amgueddfa Cymru

  Mae staff a gwirfoddolwyr yn cynnal gweithgareddau i ofalwyr di-dâl ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o fis Mai 2021 ymlaen. Byddwn yn adolygu'r sesiynau hyn ar ôl tri mis i weld os oes angen newid unrhyw beth, felly byddai eich adborth ar ôl pob diwrnod yn ddefnyddiol iawn. Bydd y Diwrnodau...
    02920 573002
    07534 402 028
 • Dydd Llun Ystyriol - Reengage

  Dechrau o'r 10fed o Fai, 2021 Byddwch yn treulio 40 munud yn ymarfer technegau anadlu tawelu ac yn seilio sgiliau sganio corff myfyrdod ystyriol, y gellir eu defnyddio i gyd, unrhyw bryd yn unrhyw le yn unrhyw le. Wrth i ni ymarfer gyda'n gilydd dros yr wythnosau, byddwn yn tyfu sgiliau parhaol...
    02922 801802
 • Hyfforddiant Cyfeillion Dementia am Ddim

  Dewch draw i ymuno â ni yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia ar gyfer sesiwn hyfforddi rithwir am ddim i'ch helpu i ddod yn fwy ymwybodol o sut yw byw gyda neu gefnogi rhywun â Dementia. Yn ystod y Sesiwn gyfeillgar a rhyngweithiol hon byddwch yn dysgu mwy am ddementia, sut mae'n effeithio ar ...
    Andrec@caerphilly.gov.uk
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting April

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cynnal Sgyrsiau Cymunedol gyda Engage Britain

  Mae Engage Britain yn elusen newydd sy’n dod â phobl ynghyd i fynd i’r afael â heriau mwyaf ein gwlad. Maent yn credu y dylai pobl ledled Prydain gael mwy o lais ar y penderfyniadau pwysig sy’n effeithio arnynt – tebyg i’r hyn sy’n digwydd i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol neu sut y gall pobl gael y ...
    Angela Thompson-Roach
 • Meet the Home Office, an interactive session with The Home Office Community Engagement officers

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE Join us on Wednesday 26 May 2021 10:30 am-12:30 pm This is the 3rd of a series of monthly sessions organised by TMR and The Home Office, each covering different topics. Please get in contact if you'd like to join in.
    02921321073
 • Mums Matter - Mind

  Mae Mums Matter yn wasanaeth iechyd meddwl amenedigol. Ei'n nod yw gwella iechyd meddwl a lles mamau newydd trwy eu darpari wybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl amenedigol a thrwy ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Dyluniwyd a datblygwyd Mums Matter gyda mamau sydd â phrofiad byw o...
    mums@mindpembrokeshire.org.uk
 • North Wales Postcard Fair -suspended

  FAIRS SUSPENDED The North Wales Postcard Club invite you to join us at the Llandudno Postcard Fair, at the Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE. Open 10am to 4pm. Admission £2. On-site, free carpark. Easy access. Light refreshments. Organized by the North ...
    01244 813214
 • Pain Management course- Free NHS health and wellbeing EPP Course April/May 2021

  The Chronic Pain Self Management course was developed for people who have a primary or secondary diagnosis of chronic pain. Pain is defined as being chronic or long term when it lasts for longer than 3 to 6 months, or beyond the normal healing time of an injury. Examples of Chronic Pain...
    01633 247674
 • Pain Management course- Free NHS health and wellbeing EPP Evening Course April/May 2021

  The Chronic Pain Self Management course was developed for people who have a primary or secondary diagnosis of chronic pain. Pain is defined as being chronic or long term when it lasts for longer than 3 to 6 months, or beyond the normal healing time of an injury. Examples of Chronic Pain...
    01633 247674
 • Professional Development

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE The 3rd Monday of each month Join our free Worshop to learn how to manage and develop your career to find greater success, work promotions and fulfilment.
    02921321073
 • STANCE Diabetic Footcare- Free NHS health and wellbeing EPP Course

  STANCE is an innovative and ground-breaking project designed to empower patients at risk of diabetic foot disease to take ownership of their foot care and, by doing so, reduce their risk. With the rising prevalence in type 2 diabetes, it was clear to the team that this model of care, simply...
    01633 247674
    07376022996
 • Tai-Chi - Reengage

  Lis Duffy sy'n arwain y sesiynau Tai-Chi Mae Lis wedi dysgu Tai Chi i gannoedd o bobl hŷn ledled Caerfyrddin. Hi'n dweud: “Mae Tai-Chi yn cynnwys symudiadau ysgafn a hylif. Ymhlith y buddion mae gwell hwyliau, hyblygrwydd, cydbwysedd a chynnydd mewn cryfder a lles.”
    02922 801802
 • Taith Gerdded Lles Aberaeron - 19/05/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 19fed o Fai. Bydd Taith Gerdded Lles Aberaeron yn cwrdd ym Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron (SA48 8DG) Bydd y daith gyntaf yn cymryd hanner awe tra bydd yr ail ...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 18/05/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 18fed o Fai. Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberystwyth - 20/05/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 20fed o Fai. Bydd Taith Gerdded Lles Aberystwyth yn cwrdd ar y prom gyferbyn â gwesty Glengower (SY23 2DH) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr....
    07792 396154
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 18/05/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 18fed o Fai. Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd...
    07866 985753
 • Thriving & Surviving - Dealing with life after Cancer - Free NHS health and wellbeing EPP Course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • V for Vaccines from cowpox to covid

  Come and join us to learn about the fascinating social history of vaccination. It's an interactive virtual discussion session on what it means now
    ABB.wellbeingtraining@wales.nhs.uk
 • WEBINAR ON CREATING A BUSINESS BRAND 24/3/21

  Webinar to help you create a business brand
    LDANIELLS@THRESHOLD-DAS.ORG.UK
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060
 • Y Dreigiau Ffitrwydd i Bawb - Reengage

  Mae Dreigiau Ffitrwydd i Bawb yn cael i arwain gan Gareth Sullivan Mae Gareth yn rhan o'r tîm cymunedol, y Dreigiau, ac mae ganddo brofiad o ddatblygu sesiynau ymarfer corff cynhwysol. Dywed Gareth: “Mae'r grŵp yn addas ar gyfer pob lefel ffitrwydd a bydd yn helpu gwella cryfder, cydbwysedd a...
    02922 801802
 • Yoga Cadair - Reengage

  Mae Yoga Cadair yn cael i arwain gan Margaret Hudson Mae Margaret yn athrawes yoga profiadol sy'n arbenigo mewn dysgu ystumiau diogel a thechnegau anadlu ac ymlacio. Dywed Margaret: “Mae Yoga Cadair yn helpu i cadw chi'n hyblyg, datblygu stamina ac chynnal ystum da. Mae technegau anadlu...
    02922 801802

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.