skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 20 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles Blaenau Gwent

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles Caerffili

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • CAREER AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT- Know your personality type Session - April, 19 2021

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE April 19, 2021; Monday Career and professional development and goal setting online session. Come and join us to find your path and to start your your journey. The Mentor Ring’s vision is that no individual should be excluded from active ...
    07790 900263
 • Circle of security

  Parenting can be one of the best and hardest jobs. All parents want to do the best for their children but this isn’t always easy. Sometimes, we feel stuck with certain behaviours and nothing we do seems to work. Circle of Security provides a road map to understand our children’s behaviour by....
    07970 166980
 • Clwb Llyfrau Ar-Lein - Addysg Oedolion Cymru

  Sesiwn wythnosol ar-lein lle gallwch siarad am eich hoff deitlau, awduron a chymeriadau. Trosolwg o’r cwrs Os ydych yn mwynhau darllen, mae'r cwrs yma yn gyfle i ddod ynghyd â phobl eraill a thrafod y llyfrau rydych chi'n eu caru a rhai efallai nad ydych chi wedi'u darllen eto. Nid yw'r cwrs...
    03300 580845
 • Cwtsh

  Cwtsh provides free, virtual creative sessions for anyone to enjoy. Held via Zoom, we host sessions led by professionals in art, crafts, music, dance, writing, history and more which people can book their place on for free. The sessions started during the Coronavirus pandemic and allow people...
    head4arts1@gmail.com
 • Hyder i gamu allan gyda Anna Lloyd

  Gan ddechrau ar 5 Mai, bydd y tîm Lles yn cynnal cwrs 3 wythnos o hyd wedi’i ddarparu gan Anna Lloyd i gefnogi pobl sydd efallai yn dechrau profi teimladau, meddyliau a phryderon newydd wrth i gyfyngiadau Covid-19 ddechrau cael eu codi ac wrth i ni ddychwelyd i fywyd arferol. Dydd Mercher 5, 12, ...
    01492 577449
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting April

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting March

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Living with long term health conditions - Free NHS health and wellbeing EPP Course March/April 2021

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Mums Matter - Mind

  Mae Mums Matter yn wasanaeth iechyd meddwl amenedigol. Ei'n nod yw gwella iechyd meddwl a lles mamau newydd trwy eu darpari wybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl amenedigol a thrwy ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Dyluniwyd a datblygwyd Mums Matter gyda mamau sydd â phrofiad byw o...
    mums@mindpembrokeshire.org.uk
 • Pain Management course- Free NHS health and wellbeing EPP Course April/May 2021

  The Chronic Pain Self Management course was developed for people who have a primary or secondary diagnosis of chronic pain. Pain is defined as being chronic or long term when it lasts for longer than 3 to 6 months, or beyond the normal healing time of an injury. Examples of Chronic Pain...
    01633 247674
 • Pain Management course- Free NHS health and wellbeing EPP Evening Course April/May 2021

  The Chronic Pain Self Management course was developed for people who have a primary or secondary diagnosis of chronic pain. Pain is defined as being chronic or long term when it lasts for longer than 3 to 6 months, or beyond the normal healing time of an injury. Examples of Chronic Pain...
    01633 247674
 • Professional Development

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE March 15, 2021, Monday Join our free Worshop to learn how to manage and develop your career to find greater success, work promotions and fulfilment.
    02921321073
 • STANCE Diabetic Footcare- Free NHS health and wellbeing EPP Course

  STANCE is an innovative and ground-breaking project designed to empower patients at risk of diabetic foot disease to take ownership of their foot care and, by doing so, reduce their risk. With the rising prevalence in type 2 diabetes, it was clear to the team that this model of care, simply...
    01633 247674
    07376022996
 • Thriving & Surviving - Dealing with life after Cancer - Free NHS health and wellbeing EPP Course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • V for Vaccines from cowpox to covid

  Come and join us to learn about the fascinating social history of vaccination. It's an interactive virtual discussion session on what it means now
    ABB.wellbeingtraining@wales.nhs.uk
 • WEBINAR ON CREATING A BUSINESS BRAND 24/3/21

  Webinar to help you create a business brand
    LDANIELLS@THRESHOLD-DAS.ORG.UK
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.