skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 14 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • 8 Week Course - iRest Yoga Nidra

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAIL. iRest Yoga Nidra is a type of yoga therapy practice. It was developed over 30 years by Dr Richard Miller who is both a clinical psychologist and a yoga practitioner and scholar. iRest has taken the...
    07902637757
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • Cardiff Chronic Blood Cancer Support Group

  We run and co-ordinate many support groups for patients and their families affected by any blood cancer including leukaemia, lymphoma and myeloma, so you can share information and experiences with other people in your local area. Our Cardiff Support Group is open to anyone affected by a chronic...
    08088 010 444
 • Conwy and North Denbighshire Multiple Schlerosis Group

  Have you, a family member or a friend been diagnosed with Multiple Sclerosis? If so, your local MS Group may be able to help. * You can contact them for information about local services or events. * They can provide friendship and support. * They may be able to provide financial support...
    07497101462
 • Hengoed Happiness and Wellbeing Group - The Gift of Christmas Spirit

  As we are unable to repeat our successful Company4Christmas event this year due to social distancing measures, we are thrilled to announce our Hengoed Happiness & wellbeing Group initiative for Christmas Day which we are calling The Gift of Christmas Spirit. We would be very grateful for any...
    07811396274
 • Heolddu Christmas in the community

  The staff and supporters of the school have generously donated many gift s for children of all ages to be dist ributed free in our community. All are either new or excellent good q uality used toys from loving homes in perfect order. We have toys, toiletry gift sets, make up, perfume, book s...
 • Heolddu Christmas in the Community

  The staff and supporters of the school have generously donated many gift s for children of all ages to be dist ributed free in our community. All are either new or excellent good q uality used toys from loving homes in perfect order. We have toys, toiletry gift sets, make up, perfume, book s...
 • Heolddu Christmas in the Community

  The staff and supporters of the school have generously donated many gift s for children of all ages to be dist ributed free in our community. All are either new or excellent good q uality used toys from loving homes in perfect order. We have toys, toiletry gift sets, make up, perfume, book s...
 • Heolddu Christmas in the Community

  The staff and supporters of the school have generously donated many gift s for children of all ages to be distributed free in our community. All are either new or excellent good quality used toys from loving homes in perfect order. We have toys, toiletry gift sets, make up, perfume, book s etc....
    01443 828132
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Loneliness and social isolation in Welsh BME communities

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. You may know that loneliness is now part of the national agenda and a priority for this government. However as a race equality think tank, the Runnymede Trust is undertaking this survey because they...
    info@runnymedetrust.org
 • Tonyfelin Medical Centre Flu Jab Clinics - Children Aged 2-3 years

  Book your appointment with the surgery to attend one of our flu jab clinics to help protect you from getting flu this year - Please be advised, walk ins will not be permitted.
    02920 887831
 • Valleys Regional Park Guardians - Groundwork Wales - (Twyn Community Hub Walking group)

  Are you interested in doing something for you, meeting new people, getting out of the house and being more active? The Valleys Regional Park Guardians are running a well-being walking group on Fridays at 10.30-12.30pm from Twyn Community Hub (Merthyr Tydfil) from 20th October to 11th December...
    07741806819
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.