skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 30 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Addysg Oedolion Cymru - Bwyta'n Iach ar Gyllideb

  Mae'r pandemig wedi effeithio yn ariannol ar lawer o deuluoedd yn ogystal â bod ganddynt lawer mwy o amser gartref i ystyried eu harferion bwyta ac arferion eu plant. Mae'r cwrs yn caniatáu i ddysgwyr rannu syniadau ac awgrymiadau mewn amgylchedd anfeirniadol ar sut i gyllidebu ar gyfer bwyd,...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cymorth i rieni gydag addysgu plant gartref

  Bydd y cwrs hwn yn llawn syniadau, strategaethau a mecanweithiau ymdopi i sicrhau a hyrwyddo profiad addysg gartref hapus a llwyddiannus i chi a hefyd i’ch plant. Cyflwynir gwybodaeth mewn dull anfeirniadol gan rannu syniadau gyda rhieni eraill a gyda thiwtor sydd hefyd yn jyglo addysgu o...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Gwydnwch

  Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beth yw gwytnwch, pam mae gwytnwch yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan gynnig awgrymiadau i wella a datblygu eich gwytnwch personol. Mae gwytnwch yn aml yn cael ei ystyried yn nhermau'r 'theori pêl rwber'. Mae'n ymwneud â pha mor gyflym rydych yn bownsio'n ôl o'r...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Gwydnwch

  Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beth yw gwytnwch, pam mae gwytnwch yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan gynnig awgrymiadau i wella a datblygu eich gwytnwch personol. Mae gwytnwch yn aml yn cael ei ystyried yn nhermau'r 'theori pêl rwber'. Mae'n ymwneud â pha mor gyflym rydych yn bownsio'n ôl o'r...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Yn Barod am Waith

  Ydych chi allan o waith? Ydych chi wedi colli eich swydd yn ddiweddar ac am wella eich sgiliau chwilio am waith? Mae cyflogadwyedd yn ymwneud â'ch gwybodaeth, sgiliau ac agweddau a sut rydych yn defnyddio'r asedau hynny, ac yn eu cyflwyno i gyflogwyr. Beth sydd gennych i'w gynnig - beth yw eich...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Yn Barod am Waith

  Ydych chi allan o waith? Ydych chi wedi colli eich swydd yn ddiweddar ac am wella eich sgiliau chwilio am waith? Nod y cwrs yw cefnogi dysgwyr gyda'r canlynol: • Rhwystrau i weithio a sut i'w goresgyn. • Cydnabod a gwerthfawrogi hunan-werth. • Gwerthu'ch hun i ddarpar gyflogwyr. • Ymgeisio am...
    03300 580845
 • Bore coffi Cyfarfod Dydd Mawrth

  Bore coffi am ddim (gyda bisgedi!) Mewn lleoliad croesawgar i bobl dros 55 oed sgwrsio a chwrdd â phobl eraill yn y gymuned. Gwahoddir siaradwyr gwadd o bryd i'w gilydd ac mae gwybodaeth gymunedol ar gael bob wythnos.
    07988 025604
 • CDCCymru: Dance for Parkinson's Classes

  Mae ein dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s yn hwyliog ac anffurfiol. Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s....
    guy@ndcwales.co.uk
 • Dawns ar gyfer Parkinsons

  Mae dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s, gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, yn hwyliog ac anffurfiol. Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau...
    guy@ndcwales.co.uk
 • Happy Kids with Andrea Jones

  MOVE. BREATHE. FEEL. RELAX A unique experience for parents and children ages 3-7 enabling them to develop calming skills through stories, music and movement, relaxation and magical fun.
    07983 246701
 • Lego Hub

  A group designed for families to come together to work with Lego. We will be working together to challenge ourselves to create new items from Lego with themed weeks. For children aged 5 plus and their families. (Children under 8 must be accompanied by an adult) Tuesday’s 3.30-5.00pm at the North ...
    northhub@newport.gov.uk
 • Living with Chronic Pain- Free NHS health and wellbeing EPP Course January 2022

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course March 2022

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 2hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve your...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting January 2022

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 2hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve your...
    01633 247674
 • Living with long term health conditions - Free NHS health and wellbeing EPP Course January 2022

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Living with long term health conditions - Free NHS health and wellbeing EPP Course May 2022

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Looking After Me and You - Carers Course - Free NHS health and wellbeing EPP Course February 2022

  A course designed for carers to help them understand the importance of looking after themselves and others.
    01633 247674
 • Mums Matter - Mind

  Mae Mums Matter yn wasanaeth iechyd meddwl amenedigol. Ei'n nod yw gwella iechyd meddwl a lles mamau newydd trwy eu darpari wybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl amenedigol a thrwy ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Dyluniwyd a datblygwyd Mums Matter gyda mamau sydd â phrofiad byw o...
    mums@mindpembrokeshire.org.uk
 • Pain Management- Free NHS health and wellbeing EPP Course April 2022

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Pain Management- Free NHS health and wellbeing EPP Course February 2022

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Pain Management- Free NHS health and wellbeing EPP Course January 2022

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Pain Management- Free NHS health and wellbeing EPP Course January 2022

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Prydain Ddi-garbon

  CAT’s Zero Carbon Britain project offers the hard data and confidence required for visualising a future where we have risen to the demands of climate science. It helps to reduce fear and misunderstandings and open new, positive, solutions-focused conversations. The new report published in 2019,...
    courses@cat.org.uk
 • Sesiynau Digidol Ffrindiau Lles Dewis Cymru a Blaenau Gwent

  Ymunwch gyda ni ar ‘Teams’ i ddysgu sut i rannu a chael mynediad i wybodaeth a gweithgareddau lles yn eich ardal leol Dydd Mercher 5ed o Ionawr 10yb – 11yb Dydd Gwener 14eg o Ionawr 11yb – 12 yp Dydd Llun 17eg o Ionawr 2yp – 3yp Dydd Mawrth 25ain o Ionawr 3yp – 4yp
    01495 239409
 • STANCE Diabetic Footcare- Free NHS health and wellbeing EPP Course

  STANCE is an innovative and ground-breaking project designed to empower patients at risk of diabetic foot disease to take ownership of their foot care and, by doing so, reduce their risk. With the rising prevalence in type 2 diabetes, it was clear to the team that this model of care, simply...
    01633 247674
    07376022996
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 09/11/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint ...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 09/11/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch...
    07866 985753
 • Three Deep Breaths School Of Qigong

    taichiphil@outlook.com
 • Thriving and Surviving - Dealing with life after Cancer - Free NHS EPP course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.