skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 35 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • 10 Cilomedr Caerffili 2024

  🏃‍♂️🏃‍♀️Gyda disgwyl i 2,500 o redwyr o bob gallu ddod i Gaerffili o bob cwr o’r wlad i fwynhau’r digwyddiad, rydyn ni’n disgwyl i’r digwyddiad yn 2024 fod yn fwy ac yn well. Ac yntau’n digwydd yng nghysgod Castell Caerffili, bydd Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dechrau ac yn gorffen ...
    10k@caerphilly.gov.uk
 • 5K Your Way

  A support group with a difference. People living with cancer are being encouraged to move more as part of an initiative called 5k Your Way, Move Against Cancer (www.5kyourway.org). This initiative is delivered by MOVE Charity. The Cwmbran 5k Your Way, Move Against Cancer group invites those...
    cwmbrangroup@5kyourway.org
 • Canu a Gwenu

  Codi canu, codi’r enaid. Dim côr! Criw sydd wrth eu bodd yn mwynhau hen gerddoriaeth o'n gorffennol!
    01492 577 449
 • Cardiff Animation Festival 2024

  The fifth Cardiff Animation Festival (CAF) - held 25-28 April 2024 in Chapter, Cardiff with online events continuing to 12 May - will include screenings of 96 short films made in 23 countries around the world, as well as three major, animated feature films, some of the world’s leading animation...
    marketing@cardiffanimation.com
 • Colwinston Cinema

  A monthly community cinema operating from the village hall in Colwinston, Vale of Glamorgan. Screenings are generally on Saturday evenings starting at 8pm. Doors and bar open at 7.30pm and admission is £5 (£4 for under 18s). No booking required, just turn up and pay on the door, we take cash or...
    colwinstoncinema@btinternet.com
 • Creative Cafe - Newbridge Memo

  Creative Cafe Tuesdays | 10am - 2pm Join us every Tuesday for Creative Cafe! It's completely FREE and you can enjoy breakfast and a creative workshop! From 10am - Breakfast buffet! Pop in for a free breakfast From 11am - Art/Wellbeing Workshop From 1pm - Toddler Lunch Break
    01495 366931
 • Ffair Fai, Bargod - 4 Mai 2024

  🌺Mae’r gwanwyn eisoes wedi cyrraedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, ac rydyn ni’n parhau i gadw pethau’n mynd yn dda gyda digwyddiad NEWYDD SBON – Ffair Fai, Bargod, ar Ddydd Sadwrn 4 Mai! Gydag amrywiaeth o stondinau yn llawn busnesau bach anhygoel, adloniant cyffrous a reidiau ffair...
    02920 880011
 • Ffair Iechyd MEC - Cyfle Gwirfoddoli

  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i'n cefnogi yn ein ffair Iechyd Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig AMCAN: Cynorthwyo gyda threfnu, rhedeg a gwerthuso Ffair Iechyd flynyddol MEC yn effeithiol. CYFRIFOLDEBAU Bydd llawer o rolau gwahanol i wirfoddolwyr ac yn seiliedig ar eu diddordeb, byddwn...
    02921 321073
 • Ffair y Gwanwyn Ystrad Mynach - 23 Mawrth 2024

  🌺Beth am ddianc rhag diflastod y gaeaf ac ymuno â ni wrth i ni ddechrau ein rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer 2024! Ar gyfer ein digwyddiad cyntaf y flwyddyn, byddwn yn mynd i ganol tref Ystrad Mynach ar gyfer ei Ffair Wanwyn flynyddol! Bydd stondinau bwyd a chrefft, detholiad o reidiau ffair hwyl ...
    02920 880011
 • Ffiliffest - Gŵyl Gymreag - 8 Mehefin 2024

  Gŵyl Gymreag @ Caeau Owain Glyndwr Fields, Caerffili am 8 Mehefin 2024.
    01443 820913
 • First Aid Awareness for Unpaid Carers

  The training is available on Monday 22nd April 2023 or Monday 13th May 2024 from 10:00am – 2:00pm. The training will be taking place at 305 Gladstone Road, Barry, South Glamorgan, CF63 1NL. The First Aid Awareness training is a 4 hour training session run by FAST - First Aid Supplies and...
    CarersServices@valeofglamorgan.gov.uk
 • Gŵyl Bwyd a Diod, Caerffili - 27 Ebrill 2024

  🍴Mae Gŵyl Bwyd a Diod, Caerffili, wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghanol tref Caerffili ers nifer o flynyddoedd ac mae’n cael ei chynnal rhwng 9am a 5pm ddydd Sadwrn 27 Ebrill! Gall ymwelwyr grwydro drwy’r stondinau niferus o ben Cardiff Road i Faes Parcio’r Twyn, gan fwynhau golygfa...
    02920 880011
 • Gŵyl y Caws Bach - 31 Awst & 1 Medi 2024

  🧀Ar dydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 1 Medi, bydd Gŵyl y Caws Bach Caerffili yn digwydd yng nghanol tref Caerffili ar ffurf digwyddiad cerdd gyda nifer o ardaloedd cerdd ar hyd Cardiff Road a Chanolfan Siopa Cwrt y Castell, yn ogystal â phrif lwyfan ym Maes Parcio’r Twyn. Bydd y digwyddiad yn...
    02920 880011
 • Gŵyl yr Haf Bargod - 6 Gorffennaf 2024

  ☀️Mae digwyddiad newydd sbon yn dod i ganol tref Bargod yr haf hwn! Cadwch lygad ar y dudalen hon am ddiweddariadau a gwybodaeth, yn dod yn fuan! Ariennir y digwyddiad hwn gan Gyngor Tref Bargoed a’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
    02920 880011
 • Grief walk Cardiff

  A monthly gathering in Bute park Cardiff for anyone who is feeling grief and is heavy of heart. Join us for a morning of connection and nourishment in nature. We will be taking a stroll around the gorgeous Bute Park along the quieter, more hidden paths. You are welcome to chat as much or as...
    leah@leahsiandavies.co.uk
 • Inclusive Calendar

  Updates and allows all event organisers to add their inclusive events for FREE on this bilingual inclusive calendar. Categories include, suitable for which impairment (hearing, vision, autism, mobility, autism and brain illness and injury), age, activity and location. Continually being developed ...
    admin@piws.co.uk
 • Llanfairfechan Neuadd Gymunedol

  Neuadd gymunedol yng nghanol Llanfairfechan. Cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau, grwpiau lleol ac elusennau.
    01248 681697
 • Llys Herbert care home, Lisvane Typical signs of ageing or dementia?

  Typical signs of ageing or dementia? Thursday 23rd May 2024 2pm - 4pm. Listen to dementia specialist Linda Dawes, discuss typical signs of ageing and how symptoms differ from dementia, and give guidance on how to live well with dementia. To book please call 029 2168 1608 or email...
    029 2168 1608
 • MeTime Sessions - Carers Wales

  Our Me Time sessions in Wales are a series of online activities to support your wellbeing. Activities range from practical advice on carers' rights and caring to emotional and physical wellbeing sessions like mindfulness and dance, to creative opportunities like crafting and cooking. Sessions...
    029 2081 1370
 • Mic Morris Torfaen 10k

  Race date: 14 July 2024 - Blaenavon This race is becoming a firm favourite with beginners and veterans alike. The course is fast, beginning on Cwmavon Road, Blaenavon finishing in the beautiful surrounds of Pontypool Park. Beginners will have the knowledge that they have completed their first...
    01633 628936
 • Mindfulness, Wellbeing and Sound Bathing Retreat Day Sat 27th April 10am - 4pm

  A day of rest and relaxation for your mind: Mindful Movement to start the day, then guided mindfulness, then Sound Bathing to relax after lunch followed by mindful walking & sitting. Start your retreat with some gentle movement to start your day. This will be followed by Guided mindfulness...
    02920228040
 • Mindfulness with the Emotions workshop - Tues 23rd April 6pm - 8.30pm

  Learn to handle unpleasant emotions in this Mindfulness with the Emotions workshop. This brand new workshop is based on a course written by Samye Foundation Wales Director Gelong Thubten (a Buddhist monk since 1993). The workshop will explore the negative emotions and how we can help prevent...
    02920 228 040
 • Nant y Pandy 5K Your Way, Move Against Cancer

  Mae 5K Your Way. Move Against Cancer yn fenter gymunedol i annog y rhai sy'n byw gyda chanser a thu hwnt, teuluoedd, ffrindiau, a'r rhai sy'n gweithio yn y gwasanaethau canser i gerdded, loncian, rhedeg, codi calon neu wirfoddoli mewn digwyddiad 5k Your Way parkrun lleol ar y dydd Sadwrn olaf o...
    nantypandygroup@5kyourway.org
 • Noson o ysgrifennu creadigol, barddoniaeth a phrofiadau'r Carneddau

  Sgwrs fer am amcanion cynllun y Carneddau ac yna, cyfle i archwilio eich creadigrwydd, boed hynny drwy farddoniaeth, arlunio neu ysgrifennu creadigol. Lluniaeth am ddim
    01492 577 449
 • Parti Traeth Coed Duon - 13 Gorffennaf 2024

  🏖️Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Tref Coed Duon yn falch o gyhoeddi bod Parti Traeth Coed Duon yn dod i’r dref! Ddydd Sadwrn 13 Gorffenaf, bydd y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AH, yn cael ei thrawsnewid yn barti traeth trefol gyda digonedd o dywod, cadeiriau cynfas, a bwcedi a...
    02920 880011
 • Parti Traeth Rhisga - 8 & 9 Mehefin 2024

  🏖️Mae Parti Traeth Rhisga yn ddigwyddiad sy’n cael ei gynnal o 10am tan 4pm ar ddydd Sadwrn 8 a dydd Sul 9 Mehefin ym Mharc Tredegar yng nghanol tref Rhisga! Bydd y digwyddiad deuddydd hwn yn gartref i draeth anferth yn llawn cadeiriau cynfas a theganau traeth i ddiddanu pawb. Bydd sioeau Pwnsh ...
    02920 880011
 • POP UP REPAIR CAFE - XPLORE WREXHAM

  Repair cafes are events where volunteers give their time and skills to try and fix broken items for you. they are free of charge but you can give a donation if you wish Our mission is to stop items going to help reduce carbon emissions - if you dont want to buy a new item and save you money
    01978 293450
 • Pride Caerffili - 15 Mehefin 2024

  🏳️‍🌈Ymunwch â ni yn Pride Caerffili a fydd yn digwydd rhwng 12pm-7pm ar ddydd Sadwrn 15 Mehefin 2024. Gall ymwelwyr ddisgwyl digwyddiad i’r teulu cyfan, gan gydnabod a dathlu’r cyfraniadau gan bobl LHDTC+ yn ein cymdeithas. Ar y diwrnod, bydd adloniant byw a Gorymdaith Balchder eiconig i...
    02920 880011
 • SAVE THE DATE - 16th May 2024 - for A FUNDRAISING EVENT in aid of CLWYD SPECIAL RIDING CENTRE

  CLWYD SPECIAL RIDING CENTRE invites you to join us at our ANNUAL DRINKS PARTY! By kind invitation of Mr and Mrs Edward Chantler our Drinks Party this year will take place at Knolton Hall. Commanding wonderful views of the River Dee and the Denbighshire, Montgomeryshire and Cheshire Hills the...
     sallyanson@hotmail.com
 • Tîm Lles Cymunedol:

  Adferwch Eich Cydbwysedd Mewnol: Siwrnai rymusol yn cynnwys Technegau Rhyddid Emosiynol (EFT) i'ch helpu chi ymdopi'n effeithiol â straen, delweddu dan arweiniad sy’n rhyddhau tensiwn ar unwaith a phrofiad hyfryd wedi'i ysbrydoli gan Reiki lle byddwch chi’n ymlacio’n llwyr. Bydd y siwrnai’n...
    01492 577449
 • Taith Gerdded Treftadaeth Pentref Mochdre

  Ymunwch â ni am daith gerdded Treftadaeth ardderchog arall gan ddilyn Ap Imagine Trail, o fewn pentref Mochdre. Bydd y daith gerdded yn cael ei harwain gan aelod o'r grwp treftadaeth Roy Mills, gyda straeon am bobl a lleoedd yn y pentref. Cyfle i fynd allan i'r awyr agored, cyfarfod ag eraill a...
    01492 577449
 • Ugadi Indian Festival

  We will be welcoming everyone of all ages to join for a day full of music, cultural programmes,inspirational guest speakers and more! An event, related to the Ugadi event is taking place on the afternoon of Saturday 13th April in Llanishen High School, Cardiff.
    02921 321073
 • WOODLAND TRUST - TAITH DYWYS YM LLWYBR CLYWEDOG - DYDD SUL 12 MEI

  Mae’r daith dywys hon yn cychwyn ym Mhyllau Plwm y Mwynglawdd, ac yn mynd i mewn i Goed Plas Power a dyffryn Afon Clywedog. Ar hyd y llwybr cewch gyfle i fwynhau ein coetiroedd a dysgu sut rydym yn eu rheoli’n ofalus er mwyn annog bywyd gwyllt, yn ogystal â dysgu am hanes hynod ddiddorol a...
 • WREXHAM MOMBIES FUN DAY - SAVE THE DATE 25/05/2024

  SAVE THE DATE 25th MAY 2024, Opening hours 10am and 4pm Get ready to enjoy a fun, friendly and welcoming atmosphere of Wrexham Mombies Fun Day. This is a fun day for the whole family. there will be • Local vendors • Entertainment • Competitions • Fun and games for all ages
    wrexhammombies6@gmail.com
 • Zimbabwe Cultural Day

  Zimbabwe Cultural Day is a free family day out involving arts, music, kids activities, crafts, multi sport, Zimbabwe traditional dancers and free food. There will be - Stalls with information, advice and assistance on the Cost of Living Crisis - African drumming workshop - Mbria workshop -...
    zimnewport@yahoo.co.uk

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.