skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 19 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • 8 Week Course - iRest Yoga Nidra

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAIL. iRest Yoga Nidra is a type of yoga therapy practice. It was developed over 30 years by Dr Richard Miller who is both a clinical psychologist and a yoga practitioner and scholar. iRest has taken the...
    07902637757
 • 8 Week Mindfulness Course in Cardiff - Thursday 10 May - 18.00 – 19:45

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. This 8 Week Mindfulness Course will give you techniques to help you to remain calm and focused in your day to day activities. This course is ideal for people who are new to Mindfulness and wish to...
     02920 228040
 • Cafe Concert at UWC Atlantic College, St Donat's.

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. We would be delighted if you could join us for our Autumn and Winter season of Café Concerts performed by the talented students of UWC Atlantic.These concerts help our students to refine their...
    01446 799100
 • Code Club Llyfrgell Aberhonddu

  Am ddysgu sut I greu cod? Gallwch ddysgu sut i greu gemau cwl, animeiddio a chreu gwefannau!! Ail Dydd Sadwrn y mis 11- 12, Llyfrgell Aberhonddu. Gadw lle ffoniwch 01874 623346
    01874 623346
 • Coffee Morning

  An opportunity to enjoy a cup of tea, a selection of cakes and fellowship. All are welcome.
    info@nlrcwales.com
 • Conwy and North Denbighshire Multiple Schlerosis Group

  Have you, a family member or a friend been diagnosed with Multiple Sclerosis? If so, your local MS Group may be able to help. * You can contact them for information about local services or events. * They can provide friendship and support. * They may be able to provide financial support...
    07497101462
 • Jo's Cervical Cancer Trust

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. Jo's Cervical Cancer Trust is holding a free support event for those living with and after cervical cancer in the Cardiff area, Mini Meet. Mini Meet is 10am to 2pm, at Holiday Inn Cardiff City. The...
    020 3096 8100
 • Knighton Show & Carnival 31 August 2020

  The Knighton Show & Carnival will be a spectacular show of horticulture, floral and handicraft exhibitions, vintage cars, equine competitions, dog shows, loads for the kids and, of course, the increasingly popular food stalls The Knighton show has grown year on year, this year’s show will see...
    knighton.show@outlook.com
 • Llanrumney Hall Community Trust

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. Llanrumney Hall Community Trust Is a charitable trust who's mission is to restore Llanrumney Hall to it's former glory and more. The Grade 11 listed building was built in 1450 and is the birth place...
    02920 001441
 • Loneliness and social isolation in Welsh BME communities

  You may know that loneliness is now part of the national agenda and a priority for this government. However as a race equality think tank, the Runnymede Trust is undertaking this survey because they are acutely aware that there is a gap of information/evidence about how factors and triggers for...
    info@runnymedetrust.org
 • Mindfulness for Menopause Workshop

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. This 2 hour workshop will explore what the menopause is and look at research about mindfulness and the menopause. It will introduce you to mindfulness techniques that can be applied when you are...
    02920 228040
 • Mindfulness Foundation Course

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. If you are new to mindfulness or wish to refresh your mindfulness skills then our 2 hour mindfulness foundation course is for you. You will gain insight into what mindfulness is and how it can be of...
     02920 228040
 • Mindfulness Foundation Course

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE RUNNING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. If you are new to mindfulness or wish to refresh your mindfulness skills then our 2 hour mindfulness foundation course is for you. You will gain insight into what mindfulness is and how it can be of...
     02920 228040
 • Mindfulness with the Elements

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. Use meditation to balance the elements within your own body-mind process. One of the expressions of this universal process can be seen within the Elements of Earth, Water, Fire, Air and how these are ...
    02920 228 040
 • Mindfulness with the Emotions workshop

  Learn to handle unpleasant emotions in this Mindfulness with the Emotions workshop. This brand new workshop is based on a course written by Samye Foundation Wales Director Gelong Thubten (a Buddhist monk since 1993). The workshop will explore the negative emotions and how we can help prevent...
    02920 228 040
 • Seniors Afternoon Tea

  Our Seniors Afternoon Tea is held on the 2nd Sunday of each month to provide afternoon tea and entertainment for senior citizens in the community. All are welcome.
    Info@nlrcwales.com
 • Tax Help for Older People

  Tax Help for Older People is a service from the charity Tax Volunteers providing free, independent and expert help and advice for older people on lower incomes who cannot afford to pay for professional tax advice. With over 420 volunteers and a national call centre, it doesn't matter where you...
    01308 488066
 • The Sofa Singers - COVID-19 Community Support

  The Sofa Singers is a free & weekly online singing event that aims to bring people together from around the world to spark joy and human connection. Set up by vocal leader James Sills as a response to global self isolation during the Coronavirus outbreak, The Sofa Singers bring together hundreds ...
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.