skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 27 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Addysg Oedolion Cymru - Cwrs Meithrin Hyder

  • Rhowch hwb i’ch hunan-barch • Gwella sgiliau cyfathrebu • Hybu’r ymennydd gyda theimladau cadarnhaol • Datblygu’r egni a’r ysgogiad er mwyn cyflawni'ch nodau • Goresgyn rhwystrau • Swyno eich cynulleidfa • Dileu ofn Dydd Mercher 18:00- 20:30 | 2 wythnos Mehefin 30- Gorffennaf 7
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cwrs Sgiliau Gwydnwch

  Dysgu ystyr beth yw gwydnwch. Nodi sgiliau gwydnwch personol gan ddysgu ffyrdd o greu agwedd gadarnhaol at fywyd a gwaith. Dysgwch y rhesymau pam mae sgiliau gwydnwch yn bwysig i iechyd a lles unigolyn. Dydd Mawrth 18/5/21 - 22/6/21 12.30- 2.30yp bob wythnos
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru TG i Ddechreuwyr

  Bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder ichi ganfod, anfon a derbyn gwybodaeth. Ydych chi eisiau gwella'ch sgiliau rhyngrwyd ac e-bost? Ydych chi eisiau gwybod sut i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y rhyngrwyd? Ydych chi eisiau gwybod sut i anfon a derbyn e-byst, ceisio am swydd, lluniau ...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Ysgrifennu Creadigol Ysgrifennu barddoniaeth bersonol

  Dewch â'ch dychymyg, beiro a phapur! Byddwn yn archwilio hunaniaeth trwy fytholeg ac ysgrifau eraill yn y cyfres o weithdai. Trwy gyflwyno myth Pandora gyda chyfeiriadau at fytholeg Geltaidd, byddwn yn ystyried ysgrifennu sy'n gysylltiedig â thema hunaniaeth a lle ac yn ymateb mewn cyfres o...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Asesiad Cychwynnol (ESOL)

  Cynnig asesiad cychwynnol ESOL ar-lein am ddim
    07377375167
 • Addysg Oedolion Cymru Cwrs Llythrennedd

  Byddwch yn magu hyder a sgiliau llythrennedd ar gyfer bywyd a gwaith bob dydd. Gallwch ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn llythrennedd, fel sy'n briodol. Sessiwns yn y bore, pnawn ac noson ar Dydd Llun
    Jane.watkins@addysgoedolion.cymru
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles Caerffili

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • CAREER AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT- Know your personality type Session - April, 19 2021

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE May 17, 2021; Monday Career and professional development and goal setting online session. Come and join us to find your path and to start your your journey. The Mentor Ring’s vision is that no individual should be excluded from active...
    07790 900263
 • Cwtsh

  Cwtsh provides free, virtual creative sessions for anyone to enjoy. Held via Zoom, we host sessions led by professionals in art, crafts, music, dance, writing, history and more which people can book their place on for free. The sessions started during the Coronavirus pandemic and allow people...
    head4arts1@gmail.com
 • Diwrnodau Gofalwyr a Amgueddfa Cymru

  Mae staff a gwirfoddolwyr yn cynnal gweithgareddau i ofalwyr di-dâl ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o fis Mai 2021 ymlaen. Byddwn yn adolygu'r sesiynau hyn ar ôl tri mis i weld os oes angen newid unrhyw beth, felly byddai eich adborth ar ôl pob diwrnod yn ddefnyddiol iawn. Bydd y Diwrnodau...
    02920 573002
    07534 402 028
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting July

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 2hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve your...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course StartingJune

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 2hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve your...
    01633 247674
 • Mums Matter - Mind

  Mae Mums Matter yn wasanaeth iechyd meddwl amenedigol. Ei'n nod yw gwella iechyd meddwl a lles mamau newydd trwy eu darpari wybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl amenedigol a thrwy ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Dyluniwyd a datblygwyd Mums Matter gyda mamau sydd â phrofiad byw o...
    mums@mindpembrokeshire.org.uk
 • North Wales Postcard Fair -suspended

  FAIRS SUSPENDED The North Wales Postcard Club invite you to join us at the Llandudno Postcard Fair, at the Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE. Open 10am to 4pm. Admission £2. On-site, free carpark. Easy access. Light refreshments. Organized by the North ...
    01244 813214
 • Professional Development

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE The 3rd Monday of each month Join our free Worshop to learn how to manage and develop your career to find greater success, work promotions and fulfilment.
    02921321073
 • Sesiwn Wybodaeth Ffrindiau Dementia

  Sesiwn wybodaeth rhithiol ar Zoomam y 5 prif neges i fod yn gyfeillgar i rhywun efo Dementia. Archebwch eich lle drwy alw neu ebostio Tim Lles Cymunedol Conwy. Angen mynediad i Zoom. Sesiwn ar 25ain o Fehefin am 11:00am - 11:45am.
    01492577449
 • Taith Gerdded Lles Aberaeron - 16/06/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 16eg o Fehefin. Bydd Taith Gerdded Lles Aberaeron yn cwrdd ym Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron (SA48 8DG) Bydd y daith gyntaf yn cymryd hanner awe tra bydd yr...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 15/06/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar y 15fed o Fehefin. Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberystwyth - 17/06/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 17eg o Fehefin. Bydd Taith Gerdded Lles Aberystwyth yn cwrdd ar y prom gyferbyn â gwesty Glengower (SY23 2DH) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr....
    07792 396154
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 16/06/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar y 16eg o Fehefin. Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd ...
    07866 985753
 • Teithiau Lles

  Ymunwch â’r Tîm Lles ar deithiau cerdded lleol o amgylch sir Conwy i ddarganfod beth mae’r tîm yn ei wneud i gefnogi pobl hŷn o fewn y gymuned. Dydd Llun 14 Mehefin, 10.30am - PROMENÂD LLANFAIRFECHAN Dydd Mercher 23 Mehefin, 10.30am - PROMENÂD LLANDUDNO Dydd Mercher 30 Mehefin, 10.30am - BAE...
    01492 577449
 • Teithiau Lles

  Ymunwch â’r tîm Lles am dro ar hyd rhai o bromenadau hardd Sir Conwy a dewch i wybod mwy am yr hyn mae’r tîm yn ei wneud i gefnogi pobl hŷn o fewn y gymuned. Dydd Llun 14 Mehefin, 10.30am PROMENÂD LLANFAIRFECHAN Dydd Mercher 23 Mehefin, 10.30am PROMENÂD LLANDUDNO Dydd Mercher 30 Mehefin,...
    01492 577449
 • Thriving & Surviving - Dealing with life after Cancer - Free NHS health and wellbeing EPP Course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • V for Vaccines from cowpox to covid

  Come and join us to learn about the fascinating social history of vaccination. It's an interactive virtual discussion session on what it means now
    ABB.wellbeingtraining@wales.nhs.uk
 • WEBINAR ON CREATING A BUSINESS BRAND 24/3/21

  Webinar to help you create a business brand
    LDANIELLS@THRESHOLD-DAS.ORG.UK
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.