skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 14 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • BAME Living with long term health conditions - Free NHS health and wellbeing EPP Course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • Chwaraeon Caerffili - Her Camu Ffitrwydd a Lles 28 Diwrnod

  Ymunwch â ni i herio eich hun drwy gydol mis Ionawr i helpu i greu a chynnal corff a meddwl iach. Cerddwch, rhedwch neu lonchwch eich ffordd i wella eich ffitrwydd ym mis Ionawr eleni
    SEABOC@CAERPHILLY.GOV.UK
 • Conwy and North Denbighshire Multiple Schlerosis Group

  Have you, a family member or a friend been diagnosed with Multiple Sclerosis? If so, your local MS Group may be able to help. * You can contact them for information about local services or events. * They can provide friendship and support. * They may be able to provide financial support...
    07497101462
 • Cwtsh

  Cwtsh provides free, virtual creative sessions for anyone to enjoy. Held via Zoom, we host sessions led by professionals in art, crafts, music, dance, writing, history and more which people can book their place on for free. The sessions started during the Coronavirus pandemic and allow people...
    head4arts1@gmail.com
 • Digital companions Training

  Digital Companions are members of the community who already have digital skills and who are willing to support others to introduce them to the online world or improve their digital skills. Digital Companions is an entry level course which uses peer to peer learning.
    brigid.armstead@newport.gov.uk
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Living with long term health conditions - Free NHS Course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Living with long term health conditions - Free NHS Course

  Come and join us for a seven week free virtual course to help you learn coping mechanisms for living with long term health conditions. The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If...
    01633 247674
 • Loneliness and social isolation in Welsh BME communities

  DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. You may know that loneliness is now part of the national agenda and a priority for this government. However as a race equality think tank, the Runnymede Trust is undertaking this survey because they...
    info@runnymedetrust.org
 • Pain Management course- Free NHS health and wellbeing EPP Course

  The Chronic Pain Self Management course was developed for people who have a primary or secondary diagnosis of chronic pain. Pain is defined as being chronic or long term when it lasts for longer than 3 to 6 months, or beyond the normal healing time of an injury. Examples of Chronic Pain...
    01633 247674
 • Tonyfelin Medical Centre Flu Jab Clinics - Children Aged 2-3 years

  Book your appointment with the surgery to attend one of our flu jab clinics to help protect you from getting flu this year - Please be advised, walk ins will not be permitted.
    02920 887831
 • V for Vaccines from cowpox to covid

  Come and join us to learn about the fascinating social history of vaccination. It's an interactive virtual discussion session on what it means now
    ABB.wellbeingtraining@wales.nhs.uk
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.