skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 24 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Addysg Oedolion Cymru - Picnic Tedi Bêrs

  Rydym yn mynd ar helfa i chwilio am eirth… Ymunwch gyda ni am ychydig o hwyl yn y goedwig. Dewch a phicnic a thedi bêr ac ymunwch gyda ni i chwilota, dysgu a chael hwyl! Cyfle i rieni a’u plant dreulio amser yn yr awyr agored mewn lleoliad ysgol goedwig wych. Gallwch edrych ymlaen at antur...
    03300 580845
 • Ammanford Walk and Talk with Hafal

  We've teamed up with Hafal in Ammanford to host the first of our new 'Walk & Talk' events. It'll be a great opportunity to explore the local area, drink a free filter coffee, get some fresh air and catch up with friends new and old. We'll be meeting at the Roastery on Monday 25th July at 10.30...
    brand@coaltowncoffee.co.uk
 • Caerphilly People First Reconnect

  Come along and join us at our Reconnect event at Fleur De Lys Community Centre. It will be a great chance to meet and reconnect with other adults with learning disabilities in the borough. Lunch will be provided and this will be a safe, welcoming space to chat and express you views with others...
    07488350518
 • Chwarae yn y Parc Caerffili

  Dewch draw i ddigwyddiad chwarae yn y parc, mynediad agored, am ddim i rieni a phlant chwarae gyda’i gilydd. Bydd celf a chrefft, chwarae anniben, gemau awyr agored, ac ardal chwarae i blant bach a babanod. Bydd gweithgareddau’n ceisio bod yn gynhwysol ar gyfer pob angen.
    01443 863232
 • Cletwr

  Community shop and vocational training, run by volunteers from the community. We host a number of educational, recreational and information events.
    01970 832 113
 • Community Engagement Event

  Scopes’ Community Engagement project gives disabled people, their families, and unpaid carers the opportunity to talk about their communities and the issues they face. Come up with project ideas to make the changes you want to see. Develop your ideas, share them with others and make them a...
    jodie.gallagher-smith@scope.org.uk
 • Copy: Ann Brankley Dance Classes

  Social dance for beginners covering Ballroom, Latin American, Salsa and Rock'n'Roll. Every Wednesday 7 until 8 pm at Blaina Community Centre.
    01495 290888
    07719 946940
 • Cwrdd a'r Tim Cyflogaeth Adfywio Cymunedol Caerffili - @ Ael Y Bryn Community Centre Rhwmni

  Dywedwch wrthym beth hoffech ei weld yn eich ardal chi! A allech chi fod yn well eich byd? Ydych chi'n hawlio'r budd-daliadau cywir? Gall ein tim cyflogaeth eich cefnogi gyda'ch holl anghenion chwilio am swydd. O CV i sgiliau cyfweld a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth lleol.
    01443 864227
 • Drop-in session - Employment Support, Nelson library

  Employment support - drop-in session. Nelson library. Every Monday 2-4 pm. No appointment needed. Our services include: * CV writing * Job application support * Job Searches * One-to-one mentoring * Interview preparation
    01495 237921
 • Family Fun Day

  Come and join us in our lovely and friendly Church Hall in Bargoed for a Fun Day with activities for all the family. Craft Stalls, Children's Crafts, Games, Refreshments Saturday 13th August, 10am-2pm
    01443 836 600
 • Fusion Extreme

  Fusion Extreme - a unique fusion of urban sports and arts including BMX, Mountain bike, Free Running, Skateboarding and Roller Skating with Breakdancing, Beat boxing and Graffiti. ​ We bring together a fusion of extreme sports and urban arts for stunt shows & workshops. We have more than 13...
    matti@fusion-extreme.com
 • Luncheon Club at Llanhilleth Miners Institute

  Join us on the last Wednesday of every month for our Luncheon Club A delicious 2 course meal, free prize bingo and live entertainment 12 until 4 pm £8 per ticket - to book please call 01495 400204, contact us on our Facebook page or visit Llanhilleth Miner's Institute, Llanhilleth, Abertillery...
    01495 400204
 • MEC Health Fair Event: Volunteer

  OBJECTIVE: Assist with the effective organisation, running and evaluation of the annual MEC Health Fair. RESPONSIBILITIES There will be many different roles for volunteers and based on their interest, we will try and fit the role to the individual. The following list outlines some of the...
    07790 900263
 • Mindful Movement - Inside Out Cymru

  Take part in a series of weekly online MINDFUL MOVEMENT workshops with tutor Fiona Winter. The workshops are hosted online via zoom from every Thursday from 11:45am - 12:45pm. Mindfulness has been shown to help release stress, tension and anxiety and improve general wellbeing. These workshops...
    engage@inside-out-cymru.org
 • Pa Ffordd Nawr?

  Ydych chi erioed wedi gofyn i chi'ch hun beth ddylwn i ei wneud nawr? Ymunwch â ni ar 12 Gorffennaf a chymryd eich camau cyntaf tuag at ddod o hyd i'r yrfa i chi! Bydd amrywiaeth o gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn bresennol, a byddan nhw'n cynnig amrywiaeth eang o gyngor, hyfforddiant a...
 • Platfform and Big Dog Coffee Walk and Talk

  Come and join us for a walk and talk session to help both body and mind. The walk is suitable for all fitness levels and gives participants the chance to meet with like minded individuals to talk openly in a safe environment. Walking is a great form of exercise and a great way to stay active....
    LouiseEdwards@platfform.org
 • South Asian Heritage Month

  Educating and celebrating South Asian Heritage Month
    Sujatha Thaladi
 • Taith Gerdded Lles Aberporth - 01/06/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Aberporth yn cwrdd ym Maes Parcio Brynseinon (SA43 2DD) Bydd y daith gyntaf yn cymryd hanner awe tra bydd yr ail 30 munud. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi, jyst...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 31/05/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint ...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Borth - 03/06/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Borth yn cwrdd ym Maes Parcio Neuadd Gymuned Borth (SY24 5LH) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi,...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 31/05/22

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch...
    07866 985753
 • Valleys Freestyle Martial Arts

  Freestyle karate/kickboxing classes - learn all skill levels of self-defence Every Monday and Thursday 6 pm until 7:30 pm Suitable for Adults, Teens, Families and children (age 5+) Stocktonville Senior Citizens Hall, Tredegar (opposite Lidl) Part of the Cobra Martial Arts Association Black belt...
    07594522024
 • Yoga and mindfulness Therapy Course @ Fleur De Lys Community Centre

  Come along and join us for our 8 session Yoga and mindfulness therapy course in Fleur de lis Community Centre. The sessions will be twice weekly, one face to face and one zoom session. Each session includes breathing exercises, gentle yoga/laughter yoga, meditation plus useful tips to experience ...
    07590592902

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.