skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Hyfforddiant Talking Mats - Dydd Mawrth 14 Mai a Dydd Mawrth 4 Mehefin 2024 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 07/02/2024
Digwyddiad
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Cynyddu'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol am y pethau pwysig.

Dull cyfathrebu arloesol, arobryn yw Talking Mats sy'n seiliedig ar ymchwil helaeth gan Therapyddion Iaith a Lleferydd a nhw hefyd oedd yn gyfrifol am ddylunio'r dull hwn. Mae'n fodel sy'n defnyddio symbolau lluniau unigryw a ddyluniwyd yn arbennig sy'n ddeniadol i bobl o bob oedran a phob gallu cyfathrebu.