skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Hyfforddiant Sgiliau Ymyrraeth Hunanladdiad Cymhwysol (ASIST) 27 - 28 Chwefror. 9am-5pm - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 07/02/2024
Digwyddiad
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dysgwch y sgiliau i ymyrryd ac achub bywyd rhag hunanladdiad.

Mae ASIST yn weithdy rhyngweithiol deuddydd mewn cymorth cyntaf hunanladdiad. ASIST yw’r hyfforddiant sgiliau ymyrraeth hunanladdiad sy’n cael ei ddefnyddio a’i ymchwilio fwyaf yn y byd. Mae'n dysgu cyfranogwyr i adnabod pan fydd rhywun efallai'n meddwl am hunanladdiad a gweithio gyda nhw i greu cynllun a fydd yn cefnogi eu diogelwch uniongyrchol.