skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Pa Ffordd Nawr?Caerffili - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 08/03/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ydych chi erioed wedi gofyn i chi'ch hun beth ddylwn i ei
wneud nawr? Ymunwch â ni ar 24ain Ebrill 2023 yn Canolfan Hamdden Caerffili a chymryd
eich camau cyntaf tuag at ddod o hyd i'r yrfa i chi!

Bydd amrywiaeth o gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn bresennol, a byddan nhw'n cynnig amrywiaeth eang o gyngor, hyfforddiant a chyfleoedd gwaith.

Dyma rai enghreifftiau:
Gwybodaeth am gyrsiau yn y coleg gan Goleg y Cymoedd a Choleg Gwent
​Gwybodaeth am addysg uwch a chyfleoedd prifysgol
Gwybodaeth am hyfforddeiaethau a phrentisiaethau
Swyddi gwag lleol
Cyngor cyffredinol o ran gyrfaoedd
Cymorth o ran sgiliau chwilio am swydd

Dewch i siarad â ni i gael gwybod mwy am eich opsiynau a chael help a chyngor ar eich dewisiadau, eich dyfodol, hyfforddiant ac addysg, swyddi a chyfweliadau.