skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Cynllun Chwaraeon yr Haf - Canolfan Hamdden Caerffili - Dyddiadau Lluosog - Gorffennaf & Awst 2024 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 17/07/2024
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Cynllun Chwaraeon yr Haf am Dydd Llun 22 Gorffennaf i Ddydd Gwener 30 Awst 9yb - 3yp am plant 7-12 oed. £9.85 y dydd, hyfforddwyr gwych, gwenwch ffrindiau newydd, gweithgareddau difyr.

I gadw lle, defnyddiwch yr ap Dull Byw Hamdden.

Dim ond hyn a hyn a leoedd sydd ar gael - Rhaid cawd lle/talu ymlaen llaw cy mynd. Rhaid i rieni lenwi ffurflen ganiatiad cyn i'w plant gymryd rhan. Mae chwaraeon caerffili yn cadw'r hawl i ganslo'r sesiynau hyn ar fyr rybudd oherwydd tywydd garw.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a 01443 863072 o sportscaerphilly@caerffili.gov.uk

‼️Mae angen archebu lle ar gyfer wythnos gyntaf y Cynllun Chwaraeon (wythnos yn dechrau 22ain) erbyn dydd Gwener yma, 19eg am 10am oherwydd gweithdrefnau sefydliadol. Bydd hyn yr un peth ar gyfer pob un o 6 wythnos y cynlluniau gwyliau‼️